ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ

Πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις καθιστούν εφικτό το σχέδιο PERMIND, η εμπειρία τους, η τεχνογνωσία, το πνεύμα συνεργασίας και ο στόχος τους να συνεχίσουν τη μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων αυτής της πρωτοβουλίας.

INTRAS

Fundación INTRAS – http://intras.es/, ο Ισπανικός οργανισμός που συντονίζει το
πρόγραμμα PERMIND, είναι ένας ιδιωτικός φορέας που ιδρύθηκε το 1994.   Ο φορέας σήμερα διαθέτει πάνω από δέκα διαφορετικές δομές για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων κέντρων ημέρας, ξενώνων,  κέντρων αποκατάστασης , από τα οποία επωφελούνται περίπου 1.100 άτομα ετησίως. Μια ομάδα από 157 ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτές συνεργάζονται με τον INTRAS, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, μέσω παροχής κλινικών υπηρεσιών,  μέσω της έρευνας αλλά και της καινοτομίας. Ο οργανισμός επικεντρώνεται στην διαδικασία της ανάρρωσης, ενδυναμώνοντας την αυτοεκτίμηση των ληπτών και βοηθώντας τους στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, τόσο στην κοινωνική όσο και στην εργασιακή ζωή. Ο INTRAS προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

The Association for the Development of Permaculture - ADP

The Association for the Development of Permaculture – http://www.permaculturatenerife.org/ (ADP) είναι ένας οργανισμός που ξεκίνησε τη δράση του στην πόλη Tacoronte (Τενερίφη, Ισπανία) το 2001. Το 2012 βραβεύτηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για τη  διάδοση της περμακουλτούρας ως μεθόδου προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η φάρμα “El   Mato Tinto” στην Τενερίφη ξεκίνησε να εφαρμόζει την περμακουλτούρα το 1996 και μέχρι στιγμής αποτελεί τη μοναδική γεωργική τεχνική που εφαρμόζει ο ADP. Κατά τη διάρκεια των έντεκα χρόνων λειτουργίας του, ο ADP λειτουργεί, επίσης, ένα προστατευμένο επαγγελματικό κέντρο για άτομα με  προβλήματα ψυχικής υγείας, το οποίο εστιάζει στη βελτίωση της διαδικασίας της ανάρρωσης μέσω της περμακουλτούρας. Επιπλέον, ο ADP υλοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεργασία με αγρότες.

The Slovenian Association for Mental Health - ŠENT

ŠENT – http://sent.si/ The Slovenian Association for Mental Health, Η Εταιρία Ψυχικής Υγείας της Σλοβενίας είναι ένας
ανθρωπιστικός οργανισμός που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1993 και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε άτομα που πάσχουν από χρόνια ή βραχεία προβλήματα ψυχικής υγείας, στους συγγενείς τους, αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα ψυχικής υγείας. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στα πεδία κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, και εργασίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ŠENT στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσω ενός κέντρου ημέρας και  ενός προστατευμένου διαμερίσματος, μέσω προγραμμάτων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για άτομα με  που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και τις οικογένειές τους, όπως και μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους  στο χώρο εργασίας.

Changemaker AB

Changemaker AB – http://changemaker.nu/ είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης για άτομα  με διαφορετικές ειδικότητες και από διαφορετικούς οργανισμούς. O στόχος του οργανισμού είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να συνδράμει σε βελτιωτικές αλλαγές, συμμετοχικότητα, βιωσιμότητα, χαρά και δημιουργικότητα. Ο κόσμος του Changemaker περιέχει μια ποικιλία επιχειρηματικών δράσεων. Ο οργανισμός προωθεί την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής αλλαγής και ενσωμάτωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο οργανισμός στοχεύει στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη και στην ένταξη και την ενσωμάτωση της αγοράς εργασίας σε μια σειρά  ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο κλάδος της Εκπαίδευσης στον οργανισμό Changemaker ασχολείται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την κινηματογραφική παραγωγή, την ανάπτυξη ιστοσελίδων, την αστική ανάπτυξη και την καινοτομία. Το Bar Sociál είναι ένας οργανισμός που προάγει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο του Changemaker, ιδρύθηκε η εταιρία FoodMaker (foodmaker.se) στο Gothenburg, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, τον διατροφικό ακτιβισμό και τις
κοινωνικές αλλαγές  στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης. Η εταιρία FoodMaker έχει ενεργό ρόλο σε τρία Ευρωπαϊκά προγράμματα που προάγουν την καινοτομία, την εκπαίδευση, την ψηφιοποίηση, την ενίσχυση της κοινωνικής επιρροής και τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

The Society of Social Psychiatry and Mental Health - S.S.P & M.H.

The Society of Social Psychiatry and Mental Health (S.S.P. & M.H.) – http://ekpse.gr/en/ είναι ένα επιστημονικό σωματείο, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1981 από τον Καθηγητή Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο. Ο οργανισμός έχει συμβάλλει σημαντικά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση της Ελλάδας βασιζόμενη στις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με διαφορετικού τύπου εξωνοσοκομειακές θεραπείες για την αποφυγή ιδρυματοποίησης. Στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων ενσωμάτωσης των ωφελουμένων του, ο οργανισμός υλοποιεί ένα προπαρασκευαστικό στάδιο επαγγελματικής κατάρτισης στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στη βόρεια Ελλάδα για άτομα με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας ή με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε αυτό, και την υποστήριξη της κοινωνικής και εργασιακής τους ενσωμάτωσης.

Ακολουθησε μας

Facebook

Ερχομαι σε επαφή

info@permind.eu