PERMIND – en överblick

Permakultur är en hållbar odlingsmetod som utgår från principen att efterlikna mönster och egenskaper som vi ser i det naturliga ekosystemet även inom det egna jordbruket.

Men PERMIND är mer än detta. PERMIND är en möjlighet för vuxna som lever med psykisk ohälsa att lära sig av naturen, att lära känna nya människor, att bryta det digitala gapet och att visa respekt för miljön … låter det väldigt ambitiöst? JA! Men det är också realistiskt.

PERMIND är en digital läroplattform (www.permind.eu) som yrkesverksamma som arbetar med personer med svår och långvarig psykisk ohälsa kan använda för att lära ut hur man skapar terapeutiska trädgårdar utifrån permakulturens principer. Här samlas utbildningar, tips, råd kring hur man etablerar ett jordbrukskooperativ och goda exempel. Allt som är relaterat till PERMIND görs tillgängligt via den digitala läroplattformen.

En mobilapp tas även fram som kommer att användas av deltagarna själva, och där de kan interagera med varandra och vara en aktiv del av sin egen inlärningsprocess. Deltagarna kommer att ladda upp bilder, videoklipp och intervjuer – se på det som 2000-talets svar på en studenthandbok.  

Fem pilotprojekt som involverar runt 50 personer kommer att sättas upp i Spanien, Slovenien, Grekland och Sverige nästa år, och fortgå under tolv månader. Projektet kommer att löpa över alla fyra årstider.

Tanken med PERMIND är inte bara att lära ut ett mer hållbart sätt att bruka marken, men även att utbilda i tvärgående kompetenser som är användbara i sociala sammanhang och för integrering på arbetsmarknaden för personer som lever med psykisk ohälsa. Inom projektet lärs färdigheter inom samarbete, engagemang, motståndskraft, kommunikation och problemlösning ut.

Integration är alltid ett två-vägs-arbete. Vi kan hjälpa till att förbereda utsatta grupper för att komma in i samhället, men det behövs samtidigt insatser som gör samhället mer medvetna om psykisk ohälsa för att kunna normalisera situationen och möjliggöra integrationen.

Mobilappen kommer att vara ett användbart verktyg för att uppnå just detta. Kursdeltagarna själva kommer att använda appen för att samverka med deras närsamhälle genom att samla organiskt avfall och sälja egenodlande grönsaker. På så vis kan både permakultur och psykisk ohälsa, begrepp som samhället kanske inte är vana vid idag, komma att bli mer lättbegripliga och interagerade i vardagen.

PERMIND är ett unikt tillfälle att förändra och att tänka nytt kring vår miljö, människorna runt omkring oss och våra egna kompetenser och föreställningar. PERMIND öppnar en dörr till nya relationer och perspektiv på ett konstruktivt, hållbart och kreativt sätt. Välkomna att följa med!

Här kan du läsa vårt Nyhetsbrev:


UTGÅVA 1

UTGÅVA2

UTGÅVA 3

UTGÅVA 4

 

Följ oss

Facebook

Newsletter

Följ projektets utveckling genom våra nyhetsbrev. Om du vill ha dem via e-post, mejla oss på info@permind.eu

Kontakta oss

info@permind.eu