Partners / Organisationer

Fem europeiska organisationer möjliggör PERMIND-projektet. Deras erfarenhet, kooperativa anda och drivkraft är avgörande för att uppnå målen för detta initiativ.

INTRAS

Fundación INTRAS – http://intras.es/, den spanska organisation som samordnar PERMIND-projektet, är en privat stiftelse som grundades 1994 och bedriver forskning inom området psykisk hälsa. Stiftelsen har idag fler än tio center tillägnade personer som lever med psykisk ohälsa, däribland dagverksamheter, bostadshus och rehabiliteringscenter, och som nyttjas av ca 1100 personer varje år. En grupp på 157 psykiatriker, psykologer, socialarbetare och utbildare verkar inom INTRAS för att hjälpa dessa personer med att förbättra sin livskvalité. Stiftelsen fokuserar på återhämtningsprocessen för att stärka deltagarnas självförtroende, och för att hjälpa dem att integreras med samhället, både socialt och i arbetslivet. Stiftelsen erbjuder flera utbildningsprogram anpassade för personer som lever med psykisk ohälsa.

The Association for the Development of Permaculture - ADP

The Association for the Development of Permaculture – http://www.permaculturatenerife.org/ (ADP) är en ideell organisation som startades i Tacoronte (Teneriffa-Spanien) år 2001. Organisationen fick en utmärkelse av FN under 2012 för sitt arbete med att sprida kunskapen om permakultur som ett sätt att främja den sociala integrationen för personer med psykisk ohälsa. Gården ”El Mato Tinto” på Teneriffa började med permakultur redan 1996, och är idag huvudbasen för ADP. I över 20 år har man använt permakultur som en terapeutisk metod för personer med psykisk ohälsa, och för att bidra till en hållbar miljö. ADP håller även en rad utbildningar inom jordbruk riktade mot grundskola, yrkesutbildningar, universitet, arbetsträning samt i samordnad mellan jordbrukare. Under elva år bedrev ADP även arbetsförmedlingscentrum.

The Slovenian Association for Mental Health - ŠENT

ŠENT – http://sent.si/ The Slovenian Association for Mental Health, är en slovensk ideell och humanitär organisation som startade år 1993 och erbjuder stöd till individer som lider av långvarig eller kortvarig psykisk ohälsa, deras anhöriga samt andra personer som är intresserade av mental hälsa. Organisationen verkar inom social välfärd, hälsa, utbildning och arbetssysselsättning. De aktiviteter som ŠENT erbjuder omfattas av psykosocial rehabilitering genom dagcenter och bostadshus, program för mänskliga rättigheter för att skydda människor som lever med psykisk ohälsa och deras familjer, samt utbildning för sysselsättning och social integration på arbetsplatsen.

Changemaker AB

Changemaker AB – http://changemaker.nu/ är en förändringsbyrå och en utbildningsanordnare som riktar sig mot individer, olika yrkesgrupper och organisationer. Företaget verkar för att bidra till förändring, deltagande, hållbarhet, glädje och kreativitet. Inom Changemakers universum finns ett brett spektrum av affärsområden. Changemaker Agency är en change management-byrå som stöttar inom projekt kring samhällsförändring och integration, både på nationell och internationell nivå. Byrån verkar för hållbar samhällsutveckling och arbetsmarknadsintegration inom ett antal EU-projekt. Inom Changemaker har även Foodmaker (foodmaker.se) etablerats i Göteborg, en rörelse som verkar för matproduktion, mataktivism och sociala rörelser inom urban utveckling. Foodmaker har en bidragande roll inom tre EU-projekt med fokus på innovation, utbildning, digitalisering, ökat medborgarinflytande och hållbar matproduktion.

The Society of Social Psychiatry and Mental Health - S.S.P & M.H.

The Society of Social Psychiatry and Mental Health (S.S.P. & M.H.) – http://ekpse.gr/en/

är en ideell forskningsinriktad organisation som grundads i Grekland 1981 av professor Panayiotis Sakellaropoulos.

Organisationen har bidragit avsevärt till den psykiatriska reformen i landet som baserats på socialpsykiatriska principer. Stor vikt läggs vid att erbjuda personer som lever med psykisk ohälsa olika typer av behandlingar utanför sjukhusmiljö och att undvika institutionalisering. Organisationen bedriver en preparandkurs och yrkesutbildning i Alexandroupolis i norra Grekland för personer som levt med långvarig psykisk ohälsa eller med psykosociala svårigheter. Programmet är utformat för att lära ut färdigheter och erbjuda psykosocialt stöd för att bidra till social integration och integration i arbetslivet.

Följ oss

Facebook

Kontakta oss

info@permind.eu