Partnerji

 

Pet Evropskih organizacij sodeluje pri projektu PERMIND. Njihove izkušnje, know-how, pripravljenost sodelovati in se učiti so nujne, da bi zadovoljili cilje te iniciative.

INTRAS
Fundación INTRAS – http://intras.es/, Španski koordinator projekta PERMIND je fundacija INTRAS, ustanovljena leta 1994. V fundacijo je trenutno vključenih 10 centrov, ki so posvečeni delu z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Fundacija si lasti dnevne centre, stanovanjske skupine, centre za rehabilitacijo, ki letno poskrbijo za več kot 1000 ljudi. Skupina 157 psihiatrov, socialnih delavcev in svetovalcev skrbi za uporabnike INTRASovih programov in jim pomaga pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja skozi direktno delo, svetovanje, raziskovanje in onovacijo. INTRAS se osredotoča na proces rehabilitacije, kar ojača samozavest in pomaga pri reintegraciji v družbo.
The Association for the Development of Permaculture - ADP
The Association for the Development of Permaculture – http://www.permaculturatenerife.org/ (ADP) je organizacija ustanovljena v mestu Tacoronte na Tenerifih v Španiji leta 2001. Organizacija se ukvarja s permakulturo in je za svoje delo leta 2012 prejela nagrado Združenih Narodov. Lasti si kmetijo “El Mato Tinto” namenjeno promociji socialne reintegracije duševno bolnih skozi permakulturo. ADP prav tako upravlja zaposlitveni center namenjen rehabilitaciji duševno bolnih. Drugi programi pod okriljem ADP vključujejo izobraževanja na srednješolski in osnovnošolski, poklicni  in univerzitetni ravni.
The Slovenian Association for Mental Health - ŠENT
ŠENT – http://sent.si/ Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna, nevladna, humanitarna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in prijateljem, osebam v trenutni duševni stiski in tudi vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. Združenje je bilo ustanovljeno leta 1993.
Changemaker AB

Changemaker AB – http://changemaker.nu/ organizator izobraževanj za posameznike, strokovne službe in organizacije. Organizacija je močno heterogena in se udejstvuje na področju socialnih sprememb, integracije, trajnostnega družbenega razvoja in drugje, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Hčerinsko podjetje Changemaker Educations se osredotoča na izobraževanje z igrami, filmom, programiranjem, gradnjo in inovacijo. Hčerinsko podjetje Bar Sociál promovira socialno podjetništvo. Food Maker (foodmaker.se) se ukvarja s hrano, njenim izdelovanjem, aktivizmom in socialnimi gibanji. Trenutno je podjetje udeleženo v večih evropskih projektih.

The Society of Social Psychiatry and Mental Health - S.S.P & M.H.
The Society of Social Psychiatry and Mental Health (S.S.P. & M.H.) – http://ekpse.gr/en/ je raziskovalno usmerjena organizacija, ki jo je leta 1981 v Grčiji ustanovil profesor Panayiotis Sakellaropoulos. Organizacija je pomembno vplivala na psihiatrične reforme v državi prek promocije prinncipov socialne psihiatrije. Ti vključujejo raznolike oblike zdravljenja, zmanjševanje institucionalizacije in druge. Prav tako je podjetje udeleženo v strokovnih izobraževanjih, ki potekajo v mestu Alexandroupolis  v severni Grčiji za osebe s težavami v duševnem zdravju in druge. Izobraževanja so namenjena učenju spretnosti in izvajanju psihosocialne podpore, kar vodi k socilani in zaposlitveni integraciji.

Sledi nam

Facebook

Stopite v stik

info@permind.eu