Σε αυτή την ενότητα, θα σας δώσουμε μερικές συμβουλές στο πως να δημιουργήσετε την δικιά σας συνεταιριστική περμακουλτούρα.

Τι είναι ένας Συνεταιρισμός;

Ο συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που ενώνονται οικειοθελώς για να ανταποκριθούν στις αμοιβαίες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και προσδοκίες τους μέσω μιας κοινώς ανήκουσας και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης που οργανώνεται και λειτουργεί με συνεταιριστικές αρχές. Ο γεωργικός συνεταιρισμός είναι ένας συνεταιρισμός που παράγει διαδικασίες ή εμπορεύεται γεωργικά προϊόντα και εισάγει γνώσεις  και υπηρεσίες στα μέλη του σχετικά με τον τομέα της γεωργίας. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί βασίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της υπευθυνότητας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την παράδοση των ιδρυτών τους, τα συνεταιριστικά μέλη πιστεύουν στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της φροντίδας των άλλων.

Τι είναι ένας Μεικτός Συνεταιρισμός;

Δεν θέλουμε μόνο να καλλιεργούμε φρούτα ή λαχανικά. Στόχος μας είναι να καλλιεργούμε κοινότητες με σεβασμό στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του προγράμματος PERMIND, ενθαρρύνουμε τη δημιουργία συνεταιρισμών με μεικτούς συνεργάτες, που θα μπορούσαν να συνδυάσουν την κοινωνική άποψη με τη γεωργική προοπτική, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας γεωργικός αλλά και ένας κοινωνικός συνεταιρισμός.

Γιατί να στήσετε έναν συνεταιρισμό;

Μερικές φορές είναι δύσκολο να διαχειριστείτε και να εμπορευτείτε τα προϊόντα σας μόλις τελειώσετε την εργασία στον κήπο. Η δημιουργία ενός συνεταιρισμού μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε αυτή τη δουλειά πιο ομαλή και να έχετε ακόμη περισσότερα οφέλη. Είστε ισχυρότεροι όταν ενώσετε τις προσπάθειες με άλλους ανθρώπους.

Μερικοί λόγοι για να ιδρύστε έναν συνεταιρισμό:

 • Οι διαδικασίες εγγραφής ενός συνεταιρισμού είναι συνήθως δωρεάν.
 • Οι συνεταιρισμοί πληρώνουν κανονικά λιγότερο φόρο από ό, τι μια συνηθισμένη εταιρεία.
 • Οι ευρωπαϊκές χώρες συνήθως προσφέρουν επιχορηγήσεις και πλεονεκτήματα στους συνεταιρισμούς.
 • Οι συνεταιρισμοί προωθούν τη σταθερή και διαρκή απασχόληση.
 • Η βασική φιλοσοφία των συνεταιρισμών προάγει την αμοιβαία βοήθεια. Οι συνεταιρισμοί βοηθούν στην ενδυνάμωση των ηθικών αξιών μεταξύ των μελών για μια καλύτερη ζωή. Προωθούν το πνεύμα της ανεκτικότητας, της συνεργασίας και της αυτοβοήθειας.
 • Τα μέλη του συνεταιρισμού έχουν πλήρη έλεγχο αυτού, επιλέγουν δημοκρατικά τους αντιπροσώπους τους.
 • Οι μέτοχοι, οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα χρέη του συνεταιρισμού, εκτός αν τα χρέη οφείλονται σε αμέλεια ή δόλιες δραστηριότητες. Η ευθύνη των μελών περιορίζεται στην έκταση της επένδυσής τους στον συνεταιρισμό.

Η δημιουργία ενός συνεταιρισμού περμακουλτούρας είναι ένας οφέλιμος τρόπος για να εξαπλωθεί η χρήση της περμακουλτούρας σε άλλους αγρότες. Μπορούμε να προσκαλέσουμε στους συνεταιρισμούς μας τοπικούς μικρούς παραγωγούς που ήδη εργάζονται κάτω από τις αρχές της οικολογικής γεωργίας και να τους προσφέρουμε τα εργαλεία για να συμμετάσχουν στον κόσμο της περμακουλτούρας. Επιπλέον, μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με τοπικές κοινωνικές οργανώσεις, προσφέροντας κατάρτιση και / ή ευκαιρίες απασχόλησης όχι μόνο σε άτομα με ψυχικά προβλήματα αλλά και σε κάθε είδους ευπαθείς ομάδες.

ΠΩΣ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ;
  1. Πρέπει να δημιουργήσετε μια διευθύνουσα επιτροπή. Πρέπει να έχετε μια ομάδα ανθρώπων που εκπροσωπούν τα πιθανά μέλη του συνεταιρισμού. Προσδιορίστε την αποστολή και τις βασικές σας αξίες. Αναπτύξτε ένα σχέδιο και ένα χρονοδιάγραμμα για την έρευνα και την ανάπτυξη του οργανισμού.
  2. Πρέπει να εντοπίσετε τα ενδιαφερόμενα μέλη και να τα καλέσετε σε μια ενημερωτική συνάντηση για να δοκιμάσετε το επίπεδο ενδιαφέροντος για την ιδέα. Εισάγετε την ιδέα της περμακουλτούρας στα μέλη σας, καθώς και την έννοια του «συνδυασμού» που λαμβάνει υπόψη τα γεωργικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι στόχοι του συνεταιρισμού σας πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί για όλα τα πιθανά μέλη.
  3. Επίσης, χρειάζεται να προσδιορίσετε τις ανάγκες των συνεταιριστικών μελών. Ακόμα, να πραγματοποιήσετε μια μελέτη σκοπιμότητας: Εξετάστε τις κρίσιμες ευκαιρίες και τα εμπόδια που μπορεί να δημιουργήσουν ή να διασπάσουν τη δημιουργία του οργανισμού. Εξετάστε τις συνήθεις προκλήσεις, όπως τα θέματα της αγοράς, το λειτουργικό κόστος και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τοπικές ή κρατικές κυβερνήσεις μπορούν να παρέχουν οικονομική και τεχνική βοήθεια στη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας.
  4. Πρέπει να κάνετε ένα προσχέδιο του καταστατικού. Όλοι οι συνεταιρισμοί πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το κράτος. Επιλέξτε έναν νομικό σύμβουλο για να συντάξετε ή να αναθεωρήσετε το καταστατικό και τους κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε συγκεκριμένα το είδος και το εύρος της επιχείρησης του οργανισμού. Ο συνεταιρισμός σας μπορεί να ξεκινήσει με πολύ βασικούς κανονισμούς και να τους τελειοποιήσει μετά την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
  5. Πρέπει να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να εντάξετε περισσότερα μέλη. Προετοιμάστε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που θα χρησιμεύσει ως υπόδειγμα για την ανάπτυξη και την αρχική λειτουργία του οργανισμού και ως τεκμηρίωση για τα μέλη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές. Ένα τυπικό επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει μια σύνοψη, περιγραφή της εταιρείας, ανάλυση αγοράς, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, σχέδιο μάρκετινγκ και πωλήσεων, οργανωτική δομή και οικονομικά δεδομένα.
  6. Πρέπει να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση. Όποιοι και αν είναι οι στόχοι του συνεταιρισμού και όποια και αν είναι τα μέλη, είναι απαραίτητο να υπάρχουν χρήματα για να να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί η επιχείρηση. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές. Τις περισσότερες φορές τα μέλη επενδύουν μερικά από τα δικά τους χρήματα. Πολλοί συνεταιρισμοί υποβάλλουν αίτηση για επιχειρηματικό δάνειο, ενώ ορισμένοι μπορεί να επιλεχθούν για επιχορηγήσεις εκκίνησης. Το ποσό των κεφαλαίων που απαιτείται για την έναρξη της λειτουργίας, ποικίλλει. Το ποσό και ο τύπος χρηματοδότησης που απαιτείται, καθώς και τα μέσα για την απόκτησή του πρέπει να συμπεριληφθούν στο επιχειρηματικό σχέδιο.
  7. Συμπλήρωση των εγγράφων που απαιτούνται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 1. ΕΛΛΑΔΑ:

  Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και το ρόλο του Κράτους σε αυτό.

  Σκοπός του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

   Είδη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

  1. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:
  • Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
  • Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη ατόμων από ειδικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
  1. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, (θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.).
  2. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή/και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος».

   

  Βήματα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης / συνεταιρισμού:

  Οι διαδικασίες ίδρυσης αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η διαδικασία ίδρυσης είναι απλή και , περιγράφεται αναλυτικά στην Υ.Α 61621/δ5/2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017).

  1. Υποβολή αίτησης με συνημμένο το Καταστατικό και επιπλέον δικαιολογητικά (περιγράφονται στην Υ.Α και διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του Φορέα). Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής.
  2. Έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ . Ειδικά, σε ότι αφορά την ίδρυση Συνεταιρισμών Εργαζομένων απαιτείται και ασφάλιση των μελών (ως ελεύθερων επαγγελματιών)
  3. Με την βεβαίωση εγγραφής και την έναρξη εργασιών, η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει εμπορική δραστηριότητα.

   

  Το Τμήμα Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι η αρμόδια Διοικητική Αρχή, υπηρεσία του ΥΠΕΚΑΚΑ, για τον έλεγχο της σύστασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, της νομιμότητας των πράξεών τους που καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο και την εποπτεία τους. Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την απόδοση της ιδιότητας του Φορέα ΚΑΛΟ στα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ. Η διεύθυνση της ιστοσελίδα του, απ` όπου μπορείς ν` αντλήσεις πολλές πληροφορίες και επικοινωνήσεις με το Τμήμα είναι η www.ypakp.gr (ετικέτα: Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας) (e-mail: mitrwokoin@ypakp.gr)

   

  ΣΛΟΒΕΝΙΑ:

  Σύμφωνα με τον νόμο της Σλοβενικής Συνεταιριστικής Εταιρείας, ένας συνεταιρισμός πρέπει να συσταθεί από τρεις ιδρυτές. Οι ιδρυτές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι ιδρυτές ενός συνεταιρισμού πρέπει να είναι σε θέση να ιδρύσουν επιχειρήσεις.

  Ο συνεταιρισμός ιδρύεται με την υιοθέτηση της ιδρυτικής πράξης. Η ιδρυτική πράξη περιέχει:

  • Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ή οι έδρες των ιδρυτών.
  • Την απόφαση για τη θέσπιση κανόνων συνεργασίας.
  • Την απόφαση για την εκλογή των οργάνων του συνεταιρισμού, η οποία ήταν υποχρεωτική να εκλεγεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους.
  • Την ημερομηνία και τον τόπο της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης.
  • Τις υπογραφές όλων των ιδρυτών.

  Ένας συνεταιριστικός κανόνας είναι ένα υποχρεωτικό στοιχείο της πράξης ίδρυσης του συνεταιρισμού. Οι συνεταιριστικοί κανόνες πρέπει να διέπουν τα παρακάτω:

  1. Εταιρεία και έδρα του συνεταιρισμού.
  2. Συνεταιριστική δραστηριότητα, Ειδικοί όροι υποδοχής.
  3. Προθεσμία καταγγελίας αρχικές και ειδικές προϋποθέσεις για έξοδο από τον συνεταιρισμό.
  4. Λόγοι για τους οποίους ένα μέλος μπορεί να αποκλειστεί από τον συνεταιρισμό.
  5. Η μετοχή που έχει αναλάβει κάθε μέλος (υποχρεωτική μετοχή) και ο αριθμός των φορολογουμένων που δικαιούνται τα κεφάλαια.
  6. Η προθεσμία και ο τρόπος πληρωμής για το ήμισυ της υποχρεωτικής μετοχής.
  7. Άλλες υποχρεώσεις σχετικά με τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των όρων που πρέπει να υιοθετηθούν.
  8. Ευθύνη των μελών για δεσμεύσεις.
  9. Η βάση για την κατανομή του πλεονάσματος και για τον διακανονισμό του λειτουργικού κόστους.
  10. Αναφορά στην απόφαση από τη γενική συνέλευση, η οποία είναι κοινή συνέλευση αποτελούμενη από εκπροσώπους
  11. Χώρος εργασίας, εκλογή, ανάκληση και θητεία του προέδρου σε άλλα όργανα του συνεταιρισμού.
  12. Αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση του συνεταιρισμού.
  13. Ενημέρωση των μελών σχετικά με τις αποφάσεις της συνέλευσης, όσον αφορά στο επιχειρηματικό απόρρητο.
  14. Η μέθοδος της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν μετά την αποπληρωμή των πιστωτών στην επιστροφή των μετοχών υπό εκκαθάριση ή διαδικασία πτώχευσης, ή ο σκοπός αυτής της περιουσίας, εάν δεν κατανέμεται μεταξύ των μελών.

  Καταχωρώντας την πράξη της ίδρυσης σε δικαστήριο, ο συνεταιρισμός αποκτά νομική και επιχειρηματική υπόσταση. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους συνεταιρισμούς, ένας συνεταιρισμός που έχει συσταθεί μπορεί να γίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

  Λεπτομερέστεροι όροι για τη σύσταση SCE που έχει συσταθεί στη Σλοβενία, όπως ορίζεται στον κανονισμό 1435/2003 / ΕΚ, στον νόμο περί συνεταιρισμών.

   

  ΙΣΠΑΝΙΑ:

  • Αίτηση για αρνητική πιστοποίηση της ονομασίας (Στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών απαιτείται το αρμόδιο όργανο για την έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη ή όχι καταχωρημένων οντοτήτων με την ίδια ονομασία με άλλη που πρόκειται να συσταθεί)
  • Προετοιμασία των Κανονισμών από τους οποίους θα διέπεται ο Συνεταιρισμός. Το Καταστατικό συνίσταται από τους κανονισμούς που εφαρμόζουν εκπρόσωποι του συνεταιρισμού με βάση το δικαίωμα αυτόνομης θέλησης και σεβόμενοι την ισχύουσα νομοθεσία.

  Πρέπει να αναφερθούν τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία.

  • Το όνομα της Εταιρείας.
  • Ο σκοπός της εταιρείας.
  • Η διεύθυνση.
  • Το πεδίο δράσης.
  • Το χρονικό της εταιρείας.
  • Το ελάχιστο κοινωνικό κεφάλαιο.
  • Η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο για να είναι μέλος, ο τρόπος και οι προθεσμίες εκταμίευσης και τα κριτήρια για να καθοριστεί η υποχρεωτική εισφορά των νέων μελών που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό.
  • Ο τρόπος διαπίστευσης των εισφορών στο κοινωνικό κεφάλαιο.
  • Δεδουλευμένοι ή μη τόκοι για υποχρεωτικές εισφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο.
  • Οι κατηγορίες των μελών, οι προϋποθέσεις εισδοχής και η εθελούσια ή υποχρεωτική απόσυρση και το ισχύον καθεστώς.
  • Δικαιώματα και καθήκοντα της κοινωνίας.
  • Δικαίωμα εκταμίευσης των εισφορών των εταίρων, καθώς και του καθεστώτος διαβίβασης των ίδιων.
  • Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, αριθμός διευθυντικών στελεχών και περίοδος διάρκειας στην αντίστοιχη θέση. Ομοίως, προσδιορισμός του αριθμού και της περιόδου δράσης των ελεγκτών και, κατά περίπτωση, των μελών της επιτροπής πόρων.
  • Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις του νόμου για το είδος των εν λόγω συνεταιρισμών.

   

  • Προηγούμενη πιστοποίηση (Μετά την σύνταξη του καταστατικού, πριν από την ανακήρυξή τους σε δημόσια πράξη, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν από το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών την προηγούμενη πιστοποίησή τους, για να διαπιστώσουν αν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας, για τις οποίες , μαζί με την αντίστοιχη αίτηση, πρέπει να παρέχει εις διπλούν το πλήρες κείμενο του σχεδίου καταστατικού).

   

  • Όλοι οι υποψήφιοι, δηλαδή όλοι οι ιδρυτικοί εταίροι της προβλεπόμενης εταιρείας, πρέπει να παραχωρήσουν τη Δημόσια Σύμβαση και να εκφράσουν:
  • Την ταυτότητα των παραχωρητών της πράξης.
  • Την εκδήλωση αυτών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνουν εταίροι.
  • Την προθυμία των εταίρων να δημιουργήσουν μια συνεταιριστική κοινωνία και τάξη.
  • Η διαπίστευση από τους ιδρυτές ότι έχουν εγγραφεί και έχουν καταβάλει την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά ως μέλη στο μετοχικό κεφάλαιο, στην τουλάχιστον αναλογικά απαιτούμενη αναλογία.
  • Εάν υπάρχει, η αξία που αποδίδεται στις μη χρηματικές συνεισφορές, αναφέροντας τα στοιχεία μητρώου τους, εάν υπάρχουν, με λεπτομέρειες για τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους διαφορετικούς φορείς.
  • Διαπίστευση από τους χορηγούς ότι το συνολικό ποσό των εκταμιευθεισών εισφορών δεν είναι μικρότερο από το ελάχιστο κεφαλαιακό απόθεμα που καθορίστηκε από τα Κανόνες.
  • Ταυτοποίηση των ατόμων που, μόλις εγγραφούν στην κοινότητα, πρέπει να καταλαμβάνουν τις διαφορετικές θέσεις του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τους ελεγκτές και να δηλώνουν ότι δεν εμπλέκονται σε περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας ή σε οποιαδήποτε απαγόρευση για να εκτελεστούν σε αυτό η σε κάποιο άλλο Νόμο.
  • Δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλη οντότητα με την ίδια ονομασία, για τον οποίο θα υποβληθεί στον συμβολαιογράφο η κατάλληλη πιστοποίηση που εκδίδεται από το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
  • Το καταστατικό.
  • Επιπλέον, η δημόσια πράξη μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες και τις προϋποθέσεις που θεωρούν βολικές οι υποψήφιοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθενται στους νόμους ούτε αντιβαίνουν στις αρχές διαμόρφωσης της συνεταιριστικής κοινωνίας.

   

  • Αίτηση εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
  • Μπορεί να διεξαχθεί από όλους τους υποψήφιους, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Σώματος της Εταιρείας ή από εκείνους που έχουν διοριστεί για το σκοπό αυτό στη δημόσια πράξη σύστασης. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί εξουσιοδοτημένο αντίγραφο και απλό αντίγραφο της προαναφερόμενης δημόσιας πρότασης, καθώς και η παραλαβή του τόκου μεταβίβασης περιουσίας και γραμματοσήμου.
  • Η μέγιστη περίοδος είναι ένας μήνας από τη χορήγηση της προαναφερθείσας δημόσιας πρότασης, εάν πρέπει να περάσουν περισσότεροι από έξι μήνες, πρέπει να συνοδεύεται από δημόσιο έγγραφο επικύρωσης αυτής της σύνταξης.

   

  ΣΟΥΗΔΙΑ:

  Στη Σουηδία, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι συνεταιρισμών:

  – Συνεταιρισμός πολιτών: τα μέλη / ιδιοκτήτες ενός κοινοτικού συνεταιρισμού είναι εκείνοι που ζουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Μπορεί να κατέχουν από κοινού ένα γενικό κατάστημα, ένα σχολείο ή ένα κέντρο υγείας.

  – Συνεταιρισμός προσωπικού: υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συνεταιρισμών προσωπικού. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούνι πολλές φορές ως συνεταιρισμοί προσωπικού. Υπάρχουν όμως και γραφεία επικοινωνίας, αρχιτεκτονικά γραφεία και άλλες δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών που ανήκουν στο προσωπικό.

  – Παραγωγικοί συνεταιρισμοί: είναι μια ένωση παραγωγών εντός ενός συγκεκριμένου τομέα. Τα μέλη ενός συνεταιρισμού παραγωγών πωλούν στον συνεταιρισμό.

  – Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε συνεργασία: η ανταλλαγή χώρων, η εμπορία και η επιχειρηματική συνεργασία αποτελούν παραδείγματα επιχειρηματικής συνεργασίας. Είναι ένας έξυπνος τρόπος για να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ως εταιρεία. Η ισότητα και η επιρροή είναι σημαντικά κλειδιά στην εταιρική συνεργασία – όπως και στην συνεταιριστική επιχειρηματικότητα.

  – Κοινωνικές εταιρείες: στον κοινωνικό συνεταιρισμό, η κοινή ευθύνη έχει αποκατάσταση. Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε συνεταιριστική μορφή.

   

  Για να ξεκινήσετε έναν συνεταιρισμό παραγωγών, πρέπει να είστε τρία άτομα. Για να θέλετε να κάνετε και ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης. Αυτές οι απόψεις περιέχονται στο καταστατικό, το οποίο πρέπει να δείχνει σχεδόν αυτές τις πληροφορίες:

  1. Όνομα της εταιρείας
  2. Σκοπός
  3. Η έδρα του διοικητικού συμβουλίου
  4. Άδεια
  5. Ενέργειες
  6. Τιμολόγηση
  7. Διοικητικό Συμβούλιο
  8. Ελεγκτές
  9. ώρες εντολής
  10. Οικονομικό έτος
  11. Τόπος και ειδοποίηση της γενικής συνέλευσης, ανακοινώσεις
  12. υποθέσεις στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
  13. Βάση κατανομής κερδών
  14. Ενσώματες ακινητοποιήσεις κατά τη διάλυση
  15. Τερματισμός, παραίτηση.

  Για να ξεκινήσετε έναν συνεταιρισμό, πρέπει να το καταχωρήσετε από το Bolagsverket. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.verksamt.se/.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
 1. ΕΛΛΑΔΑ

  Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός συνεταιρισμού στην Ελλάδα και μερικά παραδείγματα συνεταιρισμών.

  https://kalo.gov.gr/syxnes-erotiseis

  http://pokoispe.gr/blog.html

  http://ekpse.gr/

  http://www.athena-elpis.gr/main/?page_id=2817

  http://www.koispemitos.gr/wp-content/uploads/2018/05/2716_1999.pdf

  http://www.inpsy.gr/en/digital-libra HYPERLINK “http://www.inpsy.gr/en/digital-library/arthra/arthra-ellinika/274-2013-04-24-18-58-45″ry/arthra/arthra-ellinika/274-2013-04-24-18-58-45

  http://koinsep.org/

  http://www.koispekerk.gr/koispe/ellada/nomos-2716-99.html

  http://www.psychargos.gov.gr

   

  ΙΣΠΑΝΙΑ

  Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι δυνατή η λήψη όλων των εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν:

  http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-so HYPERLINK “http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Regsociedades/contenidos/ConstSocCooperativas.htm”c/Regsociedades/contenidos/ConstSocCooperativas.htm

  Επιπλέον, σε κάθε αυτόνομη κοινότητα είναι πιθανό να πληρούνται και άλλες απαιτήσεις, όπως θα μπορούσαν να βρεθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

  Ανδαλουσία https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/emprendedores-cooperativas/cooperativas/paginas/constitucion-coop HYPERLINK “https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/emprendedores-cooperativas/cooperativas/paginas/constitucion-cooperativas.html”erativas.html

  Αραγονία

  https://inaem.aragon.es/cooperativas

   

  Αστούριας https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf1 HYPERLINK “https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=da77c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es”8e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=da77c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD HYPERLINK “https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=da77c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es”& HYPERLINK “https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=da77c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es”i18n.http.lang=es

  Βαλεαρίδες Νήσοι http://www.caib.es/sites/cooperatives/es/constit HYPERLINK “http://www.caib.es/sites/cooperatives/es/constitucion_y_estatutos_de_cooperativas-15831/”ucion_y_estatutos_de_cooperativas-15831/

  Κανάριοι Νήσοι

  https://sede.gobcan.es/sede/tramites/1211#

   

  Κανταβρία

  http://dgte.cant HYPERLINK “http://dgte.cantabria.es/economia-social/cooperativas”abria.es/economia-social/cooperativas

   

  Καστίλλη και Λεόν http://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284248600366/_/_/_

  Castilla la Manchahttp://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/registro-de HYPERLINK “http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/registro-de-cooperativas-y-sociedades-laborales”-cooperativas-y-sociedades-laborales

  Καταλονία

  https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-crear-una-cooperativa/

  Comunidad Valenciana http://www.coopelectricas.com/wp-content/uploads/2016/05/Manual-de-constituci%C3%B3n-y-funcionamiento.pdf

  Εξτρεμαδούρα

  http://www.juntaex.es/con02/registro-de-sociedades-cooperativas-de-extremadura

  Galicia https://emprego.xunta.es/lrpro/web/av_cooperativas/constitucion

  La Rioja

  https://www.larioja.org/relaciones-laborales/es/registros/cooperativas

   

  Μαδρίτη

  http://www HYPERLINK “http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/crear-cooperativa”.comunidad.madrid/servicios/empleo/crear-cooperativa

   

  Μούρθια
  https://www.ucomur.org/cooperativismo/que-es-una-cooperativa/

  Ναβάρηhttp://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2977/Registro-de-Cooperativas-de-Navarra

  Χώρα των Βάσκων http HYPERLINK “http://www.erkide.coop/files/guia_practica_para_constituir_cooperativa.pdf”://www.erkide.coop/files/guia_practica_para_constituir_cooperativa.pdf

ΣΟΥΗΔΙΑ

Για όσους ενδιαφέρονται για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού, η «Coompanion» προσφέρει μια συμβουλευτική υπηρεσία εξ ονόματος της εθνικής αρχής για την οικονομική ανάπτυξη. Η «Coompanion» βρίσκεται σε 25 πόλεις σε όλη τη Σουηδία.

http://www.coompanion.se

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
EΛΛΑΔΑ

Core Flower Κοινωνικός Συνεταιρισμός Μεταβατικού Κέντρου – Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Το CORE FLOWER κέντρο μετάβασης προσανατολίζεται προς τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων, εντοπίζοντας την κάλυψη των θεμελιωδών ανθρωπίνων αναγκών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ηθικές αρχές: Φροντίζουμε τον πλανήτη, τον άνθρωπο, το μέλλον

Συγκεκριμένα, οι σκοποί του Συνεταιρισμού όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη είναι εξειδικευμένοι στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
 • Κατασκευή και συντήρηση υποδομών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης.
 • Σχεδιασμός και απελευθέρωση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιουδήποτε είδους τεχνολογίας που προάγει ομοτίμους και βασίζεται στην κοινή παραγωγή.

Διαχειρίζονται το έργο Permaculture School. Η διεύθυνση της  Permaculture School είναι οριζόντια και διαφανής. Χρησιμοποιούν την κοινωνικοκρατία, τη μη βίαιη επικοινωνία, τον ανοιχτό χώρο, τον τρόπο συμβουλής και άλλες μη αποκλειστικές και παραγωγικές τεχνικές. Υπάρχουν 4 κύριες ομάδες εργασίας, που ονομάζονται κύκλοι: εκπαιδευτές, παραγωγή μέσων, επικοινωνία, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα:http://coreflower.eu

Επικοινωνία: http://coreflower.eu/contact/

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ZADRUGA: Ιδρύθηκε το 2016 από τους ŠENT και I. Poropat και S. Klemenčič, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας συνεταιρισμός για τη διευκόλυνση της απασχόλησης στα βορειοανατολικά της Σλοβενίας. Ο συνεταιρισμός βασίζεται στις υπάρχουσες γνώσεις που διατίθενται στους Διευθυντές των Κέντρων Απασχόλησης και υποστηρίζεται από τις προσπάθειες των θυγατρικών του κέντρων απασχόλησης. Ο συνεταιρισμός έχει σήμερα 4 θεσμικά μέλη, μόλις ολοκλήρωσε ένα έργο και ίδρυσε ένα νέο κέντρο απασχόλησης.

Επικοινωνία: info@sent.si, crt.kovac@sent.si

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

ECOHERENCIA – SEMBRANDO RESILIENZA: είναι ένας συνεταιρισμός με έδρα τη Μαδρίτη, το Jerez de la Frontera και τη Μάλαγα, που εργάζεται για την κοινωνική καινοτομία και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας μέσω της πρότασης σχεδίων που στοχεύουν στη συμμετοχή κοινών ανθρώπων στην αναζήτηση συγκεκριμένων λύσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος τους. Μερικοί από τους τομείς δραστηριότητάς τους είναι: η περμακουλτούρα, η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, η έρευνα και οι έρευνες.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.ecoherencia.es/

Επικοινωνία: info@ecoherencia.com

 

COOPERATIVA MAZETAS: είναι ένας συνεταιρισμός με έδρα τη Σεβίλλη που προωθεί ένα βιώσιμο βιότοπο. Έχει βραβευθεί με ευρωπαϊκό βραβείο «Για την απασχόληση των νέων στην κοινωνική οικονομία», ένα βραβείο που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση υποδειγματικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι νέοι και που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση για τους νέους. Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2007 από τρεις νέους, ο σκοπός του Mazetas είναι η ανάπτυξη σχεδίων για την οικοδόμηση και διαχείριση βιώσιμων οικιστικών και δημόσιων καταλυμάτων με μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει την κατασκευή έργων, την τεκμηρίωση, την καθοδήγηση και την κατάρτιση. Οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζουν το έργο τους είναι η Βιο-οικοδόμηση, η περμακουλτούρα, η αποδοτική διαχείριση πόρων και αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.facebook.com/mAzetas/about

Επικοινωνία: info@mazetas.com

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

PEOPLE-CARE SUDERBYN: Το Suderbyn είναι ένας τοπικός διεθνής κόμβος για μεταβάσεις, βιώσιμη ανάπτυξη και περμακουλτούρα με βάση το Gotland. Πρόκειται για ένα νησί στη μέση της Βαλτικής Θάλασσας, το οποίο μόλις διορίστηκε ως πιλοτική περιοχή για τη νέα ενεργειακή μετάβαση της Σουηδίας.

Πρόκειται για μια κοινότητα από περίπου 25 ακτιβιστές από πολλές χώρες, που εργάζονται και ζουν μαζί. Είναι μια πιλοτική περιοχή 10 χρόνων, που εργάζεται με μια ολιστική προσέγγιση για μια αναγεννητική κοινωνία.

Καλλιεργούν μέρος του φαγητού τους στον κήπο τους, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της περμακουλτούρας, αναπτύσσουν έργα οικολογικής οικοδόμησης, διατηρούν πισίνες αυτοκινήτων και ποδηλάτων, αναπτύσσουν τη δική τους παραγωγή ενέργειας. Συνδυάζουν απλή διαβίωση από την πλευρά της υπαίθρου με οικολογικές καινοτομίες και πειραματικές ιδέες.

Από το γραφείο του Suderbyn ασχολούνται με διάφορα σχέδια που εκτείνονται σε διάφορες οργανώσεις. Τέτοια έργα τους συνδέουν με άλλα οικολογικά χωριά σε περιφερειακά και διεθνή δίκτυα, διεθνή εθελοντικά προγράμματα όπως η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) και το Service Civil International (SCI), καθώς και άλλα έργα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τον περιβαλλοντισμό.

Ο συνεταιρισμός ασχολείται με:

-ανάπτυξη της ιδιοκτησίας Suderbyn έτσι ώστε να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμου και βιολογικού τρόπου ζωής

– διαμονή σε κατοίκους – ευθύνη για τη συντήρηση και διατήρηση των πισίνων ποδηλάτων και αυτοκινήτων του Suderbyn

-διαχείριση και ευθύνη για την ιδιοκτησία του Suderbyn

Διαβάστε περισσότερα: http HYPERLINK “http://www.suderbyn.se/”:// HYPERLINK “http://www.suderbyn.se/”www HYPERLINK “http://www.suderbyn.se/”. HYPERLINK “http://www.suderbyn.se/”suderbyn HYPERLINK “http://www.suderbyn.se/”. HYPERLINK “http://www.suderbyn.se/”se

Επικοινωνία: info@suderbyn.se

 

KOSTERS TRÄDGÅRDARNA:

Στα βόρεια του Bohuslän βρίσκονται τα νησιά Koster στο πρώτο θαλάσσιο εθνικό πάρκο της Σουηδίας και εδώ οι Κήποι Koster έχουν οικοδομηθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα ως οικογενειακή επιχείρηση. Η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί στο σύνολό της και το 2015 ξεκίνησε τον συνεταιρισμό Koster Κήποι παράλληλα με την αρχική εταιρεία, ως έναν τρόπο να εμπλακεί περισσότερο στο εστιατόριο του Κήπου και στην επιχείρηση αρτοποιίας.

Με έμπνευση από την permaculture έχουν σχεδιάσει την έκταση περίπου 8 εκταρίων, η οποία ήταν αρχικά ένα παλιό αγρόκτημα για ψάρεμα. Ο εντατικός κήπος είναι περίπου 1 εκτάριο σε μέγεθος. Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των μελών του με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εστιατορίου και εκδηλώσεων εμπνευσμένων από την permaculture. Η επιχείρηση θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα και καταλύτης για τη δημιουργία μιας οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμης κοινωνίας. Ο Σύνδεσμος διασφαλίζει τις Συνεταιριστικές Αρχές, προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και θεωρεί τη σημασία της συμμετοχής των Μελών σε όλη τη διαδικασία από τη σκοπιά της δράσης.

Παράγουν τα δικά τους λαχανικά και τα πωλούν στην μπουτίκ τους και τα χρησιμοποιούν για να ετοιμάσουν τα τρόφιμα που πωλούνται στο εστιατόριο τους.

Διαβάστε περισσότερα: https HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”:// HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”kosterstradgardar HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”. HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”se HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”/ HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”kt HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”2/ HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”om HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”%20 HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”tr HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”% HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”C HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”3% HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”A HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”4 HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”dg HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”% HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”C HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”3% HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”A HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”5 HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”rden HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”/ HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”permakultur HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”. HYPERLINK “https://kosterstradgardar.se/kt2/om trädgården/permakultur.html”html

Επικοινωνία: Helena@kosterstradgardar.se