Μια καινοτόμος προσέγγιση στη γεωργία

της εφαρμογής της περμακουλτούρας στη διαδικασία ανάρρωσης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Διαβάστε περισσότερα

Learning Platform

Would you like to learn from the project experience?
Go to the Learning Platform

Learning Platform

Would you like to learn from the project experience?
Go to the Learning Platform

Τι ακριβώς κάνουμε

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ?

Είναι ένα σύστημα αρχών  γεωργικού και κοινωνικού σχεδιασμού που εστιάζει στην προσομοίωση μοτίβων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που παρατηρούνται στα φυσικά οικοσυστήματα. Το σύστημα αυτό βασίζεται στη φροντίδα της γης, στη φροντίδα των ανθρώπων και στην αρχή της «δίκαιης κατανομής» (fareshare).

PERMIND?

Το PERMIND είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Προβλέπει την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα με στόχο την εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στη δημιουργία ενός «θεραπευτικού κήπου» με βάση τις αρχές της περμακουλτούρας.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ?

Το στίγμα είναι  μία πρόκληση που άτομα με ψυχική νόσο καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Πουλώντας, λοιπόν, βιολογικά λαχανικά που καλλιεργούν, φροντίζοντας τη συλλογή των οργανικών αποβλήτων από τις γειτονιές, προωθώντας τις συνεργασίες στη λογική της περμακουλτούρας κ.α. μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα και να επιφέρουν μια θετική αλλαγή σκέψης στην Ευρώπη γύρω από περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Δρασεις

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα εστιάσουν:

  • Στη δημιουργία ενός εγχειριδίου για τη δημιουργία ενός οπωρώνα σχεδιασμένου με βάση τις αρχές της περμακουλτούρας και λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
  • Στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή μιας διδακτικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης. Το εγχειρίδιο και όλο το διδακτικό υλικό θα είναι, επίσης, διαθέσιμο δωρεάν ως εκπαιδευτικό υλικό.
  • Στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής με στόχο τη βελτιωση της  ποιότητας ζωής τους και  την αύξηση των  πιθανοτήτων  εργασιακής απασχόλησης.
  • Στη δημιουργία κήπων περμακουλτούρας, ως σημείων  συνάντησης για μάθηση και για διάχυση πληροφοριών γύρω από τις βιώσιμες καλλιέργειες.
  • Στη δυνατότητα χαλάρωσης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας  μέσω της επαφής τους με τη φύση, όπου νιώθουν άνετα, με αυτοπεποίθηση και μπορούν να σκεφτούν το μέλλον τους (πράσινη φροντίδα).
  • Στην προώθηση της  ικανότητας του «επιχειρείν», μέσω της ενίσχυσης της (πράσινης) επιχειρηματικότητας

Ακολουθησε μας

Facebook

Newsletter

Follow the project development with our newsletter! If you want to receive it by email, subscribe HERE

Ερχομαι σε επαφή

info@permind.eu