En innovativ metod för jordbruk

Permakultur som stöd i återhämtningsprocessen för personer med psykisk ohälsa
Läs mer

Vad vi gör

PERMAKULTUR?

Permakultur är en odlingsmetod som utgår från principen att efterlikna mönster och egenskaper som vi ser i det naturliga ekosystemet även inom det egna jordbruket. Det är ett system för hållbar odling som tar hänsyn till land, människa och rättvis fördelning av resurser. Målet är att bidra till ett mer hållbart samhälle och att se oss själva som en del av ett större ekosystem.

PERMIND?

PERMIND är en digital läroplattform (www.permind.eu). ämnad för yrkesverksamma som arbetar med personer med psykisk ohälsa. Genom plattformen görs läroplaner tillgängliga som kan användas för att lära ut hur man skapar terapeutiska trädgårdar utifrån permakulturens principer. Till läroplattformen hör också en mobilapp där deltagarna själva, de som lever med psykisk ohälsa, kan dela med sig av erfarenheter och lärdomar för att bidra till en medskapande och interaktiv plattform och samtidigt vara mer delaktiga i sin egen inlärningsprocess.

GEMENSKAP - COMMUNITY?

Det finns idag en stigmatisering kring personer med psykisk ohälsa som måste överkommas. Permakultur är ett sätt för människor att själva odla och sälja ekologiska grönsaker, att ta till vara på organiskt avfall från sina grannar och att främja permakulturkooperativ. Det är ett sätt att närma sig samhället i stort. Samtidigt ser vi hur permakultur kan bidra till en positiv förändring i Europa när det kommer till synen på miljö och sociala frågor.

Delmoment

Projektverksamheten kommer att inriktas på:

  • Utveckling av en digital läroplan kring att skapa en trädgård enligt permakulturens principer, med syfte att fungera som läroplats för personer med psykisk ohälsa.
  • Utveckling och underhåll av en didaktisk app och e-Learning-plattform. Läroplanen och allt didaktiskt material kommer även att göras tillgängligt kostnadsfritt som ett pedagogiskt material.
  • Bidra till att utveckla nyckelkompetenser hos personer med psykisk ohälsa för att hjälpa dem att förbättra sin livskvalité och öka sina sysselsättningsmöjligheter.
  • Inrättandet av flera permakulturträdgårdar, som mötesplatser för lärande och öppen kungsskapsspridning kring hållbar odling.
  • Att ge människor som lider av psykisk ohälsa en utmaning genom en avslappnande aktivitet som sker i direktkontakt med naturen, och där de kan känna sig bekväma, få ökad självkänsla samt börjar tänka på sin framtid (grön vård).
  • Främjande av entreprenörskapaciteten genom att uppmana till (grönt) företagande.

Följ oss

Facebook

Kontakta oss

info@permind.eu