En innovativ metod för jordbruk

Permakultur som stöd i återhämtningsprocessen för personer med psykisk ohälsa
Läs mer

Vad vi gör

PERMAKULTUR?

Permakultur är en odlingsmetod som utgår från principen att efterlikna mönster och egenskaper som vi ser i det naturliga ekosystemet även inom det egna jordbruket. Det är ett system för hållbar odling som tar hänsyn till land, människa och rättvis fördelning av resurser. Målet är att bidra till ett mer hållbart samhälle och att se oss själva som en del av ett större ekosystem.

PERMIND?

PERMIND är en digital läroplattform (www.permind.eu). ämnad för yrkesverksamma som arbetar med personer med psykisk ohälsa. Genom plattformen görs läroplaner tillgängliga som kan användas för att lära ut hur man skapar terapeutiska trädgårdar utifrån permakulturens principer. Till läroplattformen hör också en mobilapp där deltagarna själva, de som lever med psykisk ohälsa, kan dela med sig av erfarenheter och lärdomar för att bidra till en medskapande och interaktiv plattform och samtidigt vara mer delaktiga i sin egen inlärningsprocess.

GEMENSKAP - COMMUNITY?

Det finns idag en stigmatisering kring personer med psykisk ohälsa som måste överkommas. Permakultur är ett sätt för människor att själva odla och sälja ekologiska grönsaker, att ta till vara på organiskt avfall från sina grannar och att främja permakulturkooperativ. Det är ett sätt att närma sig samhället i stort. Samtidigt ser vi hur permakultur kan bidra till en positiv förändring i Europa när det kommer till synen på miljö och sociala frågor.

Actions

Project activities are focused on:

  • Developing a technical curriculum about creating an orchard according to the principles of permaculture.
  • Establishing permaculture gardens, as meeting places for learning and open-source spatial spread around sustainable cultivation.
  • Developing of key competencies to help the people with mental illness to improve their quality of life and increase their employment opportunities.
  • Providing people with mental illness a challenge through a relaxing activity in direct contact with nature, where they can feel comfortable, gain self-esteem and begin thinking about their future (green care).
  • Developing and maintaining of a didactic app and e-Learning platform.
  • Promoting entrepreneurship capacity by encouraging (green) entrepreneurship.

Följ oss

Facebook

Newsletter

Follow the project development with our newsletter! If you want to receive it by email, subscribe HERE

Kontakta oss

info@permind.eu