«Βιοποικιλότητα, αρμονία και αλληλοϋποστήριξη»

«Φροντίδα της γης και των ανθρώπων της»

«Ένα μέρος απόλυτης ένταξης, όπου ο σεβασμός και η κατανόηση της γης έχουν αποκτήσει τα σημαντικότερα επιτεύγματά τους»

«Σε καλεί να σκεφτείς τη συνοχή των αποφάσεων, των συνηθειών, της πρόνοιας, της φιλοσοφίας της ζωής του καθενός ως ελεύθερου όντος, σε αρμονία με το μέρος όπου ζούμε»

«Αυτή η φάρμα ξεπερνά τις έννοιες της περμακουλτούρας και της αγρο-οικολογίας. Αποτελεί τρόπο ζωής και αίσθησης της φύσης. Έχει ψυχή ∙ δεν είναι απλά αυτό που μπορείς να δεις, να μυρίσεις ή να αγγίξεις σε αυτήν. Κάθε φορά που καταφέρνω να τους επισκεφθώ, φεύγω πεπεισμένος ότι αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί, είναι πολύ ζωντανό και δε σχετίζεται με τις οικονομικές ή παραγωγικές έννοιες (που μετά βίας καταλαβαίνω). Νιώθω ότι βοηθά τη γειτονιά.»

«Είστε παράδειγμα προς μίμηση. “Συνεργασία, σύμπραξη, υποστήριξη, κοινό καλό, αλληλοβοήθεια, βιοποικιλότητα…”. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς; Εδώ το καθετί έχει τη θέση του και δεν υπάρχει καμία σύγκρουση. Όσον αφορά κάποια σύσταση, το μόνο που μπορώ να σας προτείνω είναι να συνεχίσετε να εργάζεστε όπως μέχρι τώρα γιατί είστε στον σωστό δρόμο. Συνεχίστε να μοιράζετε στον κόσμο τον ενθουσιασμό και τη γνώση σας.»[1]

 

Η μέθοδος πειραματισμών και σφαλμάτων πίσω από την εμπειρία που αναλύεται σε αυτό το εγχειρίδιο σαφώς αποτελεί μέρος της πιο ειλικρινούς αναζήτησης σχετικά με αυτό που μας φέρνει κοντά στην ετερογενή μάζα των διαφορετικών μορφών ζωής, στην οποία πρέπει να ενταχθούμε πλήρως για να βρούμε το αποτέλεσμα που αναζητούμε. Με άλλα λόγια, να γίνουμε αναπόσπαστο κομμάτι ενός τοπίου όχι ως ζωγράφοι, αλλά ως μέρος του ίδιου του πίνακα.

Στις διαφορετικές διδακτικές ενότητες του εγχειριδίου PERMIND Εκπαιδευτικός Οδηγός θελήσαμε να αποκαλύψουμε πώς ορίζεται η Περμακουλτούρα μέσα από τον συνειδητό σχεδιασμό και τη συντήρηση παραγωγικών γεωργικών

οικοσυστημάτων που έχουν την ίδια βιοποικιλότητα, σταθερότητα και δύναμη με τα φυσικά οικοσυστήματα. Μέσω της παρατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων σχεδιάζουμε παραγωγικά συστήματα που καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και την αποκατάσταση και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Τα συστήματα που βασίζονται στις αρχές της Περμακουλτούρας προωθούν αυτή την προστασία και την αποκατάσταση και βελτιώνουν την ποιότητα του χώματος, προστατεύουν την βιοποικιλότητα, εντάσσουν τους βρώσιμους κήπους και δασόκηπους με τα παραγωγικά δέντρα τους, καλλιεργούν εδάφη με μόνιμη κάλυψη και ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, διαχειρίζονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την απορρόφηση του νερού της βροχής, μειώνουν την κατανάλωση του νερού και συνεπώς το υδάτινο αποτύπωμα, μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας μέσω υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, αποτελούν μοντέλο προσαρμογής και ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή που μειώνει τον άνθρακα στην ατμόσφαιρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου και η κλιματική αλλαγή, βελτιώνουν την φαρμακοτροφική ποιότητα της τροφής, βοηθούν στην ολοκλήρωση διάφορων κύκλων όπως της ενέργειας, των θρεπτικών ουσιών, των υλικών και του νερού, παρατείνουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων, βοηθούν στην αγρο-οικολογική ανθεκτικότητα, παρέχουν βρώσιμους κήπους και δασόκηπους για την βελτίωση του γεωργικού τοπίου, συμβάλλουν στην ανάκαμψη και υποβαθμισμένης καλλιεργήσιμης γης προκειμένου να αποτραπεί η απερήμωση, δεν χρησιμοποιούν λιπάσματα ή χημικά σκευάσματα κοπριάς, βοηθούν στην ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα κτλ.

Από ψυχοσωματική άποψη, η σημερινή συμπεριφορά μας είναι γενικά καθιστική αν τη συγκρίνουμε με την «ηλικία» του εγκεφάλου μας, η οποία είναι κατά κύριο λόγο νομαδική. Η μετατόπιση του «νομαδικού» εγκεφάλου στη φύση λειτουργεί βάσει στόχων ασφάλειας όπως το ενδιαίτημα και η τροφή. Για αυτόν τον λόγο αναπτύσσονται κάποιοι μηχανισμοί για αυτούς τους σκοπούς. Η περμακουλτούρα μιμείται τις αρχές της φύσης μετατρέποντας την ιδέα του φυσικού οικοσυστήματος σε πολιτισμικά οικοσυστήματα και σε βρώσιμους κήπους  και δασόκηπους.

Θέλουμε να προωθήσουμε την ομαδική διάσταση του εγκεφάλου μας μέσω των πρακτικών της περμακουλτούρας στο πλαίσιο μιας φρέσκιας και παιδαγωγικής διάστασης. Αυτό βοηθά από θεραπευτική άποψη δεδομένου ότι αυτές οι πρακτικές μας επανασυνδέουν με τη φύση, από όπου προερχόμαστε και στην οποία έχουμε γυρίσει την πλάτη. Η σύνδεση με τη φύση μέσω της καθημερινής ανακάλυψης «νέων οικισμών» που συμβάλλουν στη διατροφή μας στους βρώσιμους κήπους και

 

δασόκηπους αποτελεί μια πρόκληση με νέες ανακαλύψεις για τον εγκέφαλό μας που κινητοποιεί το μνημονικό μας.

Στις προηγούμενες διδακτικές ενότητες αναφερθήκαμε στη σημασία της καλλιέργειας στην Περμακουλτούρα: καλλιέργεια της παρατήρησης του περιβάλλοντος, καλλιέργεια υδάτων και χώματος, καλλιέργεια βιοποικιλότητας. Αναμφίβολα όλα αυτά τα είδη καλλιέργειας οδηγούν σε πιο υγιεινά προϊόντα. Αλλά για να διευκολυνθούν αυτές οι καλλιέργειες στο πλαίσιο μιας κοινότητας, πρέπει να αντιληφθούμε τη σημασία της καλλιέργειας των ανθρώπινων σχέσεων. Aυτές συμβάλλουν στην ψυχική υγεία. Πρόκειται για την καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της επανασύνδεσης με τη φύση, στην οποία γυρίσαμε την πλάτη μας με την τεχνολογική υπεροψία μας. Πρέπει να μεταβούμε από τη φάση της συνυπευθυνότητας για την καταστροφή όπου έχουμε εγκατασταθεί, στη φάση της συνυπευθυνότητας για την αποκατάσταση. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του παρόντος εγχειριδίου και ο πρώτος λόγος για τον οποίο συντάξαμε το εγχειρίδιο PERMIND Εκπαιδευτικός Οδηγός για την καλλιέργεια της θεραπείας.

Εδώ ολοκληρώνουμε το εγχειρίδιο με ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ προς τον καθένα που συμμετείχε και εμπνεύστηκε κατά τα τελευταία 23 έτη  στη μέθοδο πειραματισμών και σφαλμάτων κατά την παρατήρηση και την καλλιέργεια ανθρώπινων σχέσεων στη φάρμα El Mato Tinto, ADP επιτελείο. Στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν για την σύνταξη, την επιμέλεια και την αναθεώρηση του εγχειριδίου PERMIND Εκπαιδευτικός Οδηγός. Θα θέλαμε να απευθύνουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εργαζόμενους του Κέντρου Ειδικής Απασχόλησης Περμακουλτούρας Finca El Mato που μας έδωσαν την έμπνευση για αυτό το εγχειρίδιο κατάρτισης.

[1]Εντυπώσεις των τεχνικών της περιοχής από τον τοπικό οργανισμό του δικτύου προστατευόμενων αγρο-οικολογικών περιοχών Red Terrae και του δημαρχείου της Τακορόντε, μετά την «επαφή με το έδαφος» στη φάρμα El Mato Tinto την 21η Ιουνίου 2017.