Raznolikost, harmonija in medsebojna podpora

Skrb za Zemljo in njene ljudi

Kraj popolne integracije, kjer sta spoštovanje in razumevanje zemlje dosegla svoje najboljše dosežke.

Vabi k razmisleku o dosedanjih odločitvah, navadah, proaktivnosti, življenjski filozofiji vsakega izmed nas kot svobodna bitja in v sozvočju s krajem, kjer živimo.

“Ta kmetija presega koncepte permakulture in agroekologije; je način življenja in občutek do narave. Ima dušo, ni samo to, kar lahko vidiš, vonjaš ali tipaš. Vsakič, ko imam priložnost, da jih obiščem, se prepričam, da ta projekt deluje, da je zelo živ in daleč stran od ekonomskih ali produktivnih konceptov (ki jih komaj razumem) ter čutim, da pomaga soseski.

Vi ste primer, ki mu moramo slediti. „Sodelovanje, vodenje, skupno dobro, medsebojna pomoč, biotska raznovrstnost…“; kaj več bi lahko imeli? Tu ima vse svoje mesto in nič si ne nasprotuje. V zvezi s predlogi vas lahko prosim, da nadaljujete z delom kot doslej, ker ste na pravi poti. Še naprej delite svoje navdušenje in znanje s svetom. “

Metoda preizkušanja in napak, na katero se opira ta izkušnja, opisana v tem priročniku, je gotovo del najbolj pristnega iskanja tistega, kar nas približa množici različnih oblik življenja, v katero se moramo v celoti vključiti, da bi dosegli rezultat, ki ga iščemo. Z drugimi besedami, postati moramo sestavni del pokrajine ne kot slikar, ampak kot del slike.

V različnih učnih enotah vodnika PERMIND smo želeli razkriti, kako se permakultura poistoveti z zavestnim oblikovanjem in vzdrževanjem produktivnih kmetijskih ekosistemov, ki imajo raznolikost, stabilnost in moč naravnih ekosistemov. Z opazovanjem naravnih ekosistemov oblikujemo proizvodne sisteme, ki ustrezajo človeškim potrebam ter obnavljanju in ohranjanju okolja.

Sistemi, ki temeljijo na permakulturnih načelih, spodbujajo zaščito in obnovo  tal, ščitijo biotsko raznovrstnost, vključujejo zelenjavne vrtove in vrtne gozdove z drevesi. Obdelovati tla s stalnim prekrivanjem in recikliranjem hranil; najbolj učinkovito upravljati z infiltracijo deževnice; zmanjšati porabo vode; zmanjšati porabo energije z večjo energijsko učinkovitostjo; je model prilagajanja podnebnim spremembam in model za ublažitev, ki zmanjšuje ogljik v ozračju, da bi se boril proti toplogrednim učinkom in podnebnim spremembam; izboljšati prehransko kakovost hrane; pomagati zapreti različne cikle: energija, hranila, materiali in voda; podaljšati življenjski cikel izdelkov; pomagati pri agroekološki odpornosti; zagotoviti zelenjavne vrtove in vrtne gozdove za izboljšanje kmetijske krajine; prispevati k predelavi opuščenih in degradiranih obdelovalnih zemljišč, da bi ustavili opuščanje; ne uporabljati gnojila ali kemičnega gnoja; pomoč pri ozaveščanju in usposabljanju o okoljskih vprašanjih itd.

S psihosomatskega vidika je naše trenutno vedenje na splošno sedeče, če ga primerjamo z možgansko “starostjo” možganov, ki je še vedno pretežno nomadska. “Nomadski” premik možganov v naravi deluje v skladu z varnostnimi cilji, kot sta habitat in hrana; zato so razviti nekateri mehanizmi za dosego teh ciljev. Permakultura oponaša načela narave, ki prenašajo idejo o naravnem ekosistemu v kulturnih ekosistemih in v zelenjavnih vrtovih in vrtnih gozdovih.

Želimo promovirati nomadsko razsežnost naših možganov s permakulturnimi praksami v sveži in pedagoški dimenziji. To pomaga s terapevtskega vidika, saj nas te prakse ponovno povezujejo z naravo, od kod prihajamo in kateri smo obrnili hrbet. Povezava z naravo z vsakodnevnim odkrivanjem »novih naselij« prehranske oskrbe v naših užitnih vrtovih in vrtnih gozdovih je izziv novih odkritij za možgane, ki spodbujajo naš spominski sistem.

V prejšnjih učnih enotah smo govorili o pomenu gojenja v permakulturi: negovanju okolja, opazovanju vode in zemlje, gojenju biotske raznovrstnosti. Če seštejemo vse to, je nedvomno, da vzgojimo zdrave pridelke. Da pa bi te pridelke imeli še večjo vrednost, se moramo zavedati pomena gojenja človeških odnosov; tu se zgodi duševno zdravje. To je gojenje človeških odnosov s povezovanjemz naravo, ki smo ji s svojo tehnološko arogance obrnili hrbet. Moramo preiti iz faze soodgovornosti uničenja v fazo soodgovornosti pri obnovi. To je eden od ciljev tega priročnika in razlog, da smo napisali vodnik PERMIND v prvi vrsti z gojenjem terapije.

Zdaj vodnik zaključujemos PERMAKULTURNIMI PRIZNANJEM vsem, ki so v zadnjih 23 letih delili našo metodo poskusov in napak pri opazovanju ingojenju človeških odnosov  na kmetiji Finca El Mato Tinto. Tistim osebam, ki so sodelovale pri razvoju, urejanju in reviziji vodnikov PERMIND. Zlasti se želimo sklicevati na delavce posebnega centra za zaposlovanje Finca El Mato Permacultura, ki so bili navdih za izdelavo tega vodnika za usposabljanje.