I.1  Hortikulturna terapija

Združenje za razvoj permakulture (AssociationfortheDevelopmentofPermaculture – ADP) je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena v Tacoronte-u na Tenerifih (Španija) leta 2001. Od leta 2002 sodeluje z ministrstvom za socialne zadeve v vladi Kanarskih otokov.Marca 2011 je bila organizacija razglašena za javno koristno organizacijo na državni ravni, v letu 2012 je bila razglašena za primer dobre prakse Programa Združenih narodov za naselja (UN – HABITAT) in januarja 2018 za primer dobre prakse v javnem interesu Kanarskih otokov. Glavni cilji njenega programa so: širjenje permakulturnih načel, skupaj s socialnim vključevanjem in zaposlovanjem oseb, ki trpijo za duševnimi boleznimi; biotska raznovrstnost rastlin in živali ter sodelovanje v prostovoljskih dejavnostih. V obdobju 11 let je bil Zavod za zaposlovanje (SpecialEmployment Centre) (2002–2013)eden glavnih projektov te organizacije.

Finca El Mato Tinto – sedež organizacije ADP – je začel z uvajanjem permakultureleta 1996 in tako organiziral tečaj permakulture na otoku. Pravzaprav je ustanovitelj projekta po potovanju po svetu, z namenom da bi našel svoj življenjski projekt, ki bi bil skladen z naravo, našel rešitev v permakulturni miselnosti. 23 let kasneje je Finca El Mato Tintopostal odprto učno središče, ki temelji na metodi poskusov in napak. Priročnik PERMIND je postal odlično sredstvo za poenotenje te izkušnje in nadaljnje napredovanje skupaj s projektnimi partnerji in v skladu s ciljem organizacije ADP, da se razširijo načelapermakulture.

Zamisel o ustanovitvi organizacije ADP se je porodila ob zaključku tečaja, ko smo imeli na voljo ozemlje s površino enega hektarja: kmetija El Mato Tinto (slika I.1).

Slika I.1 – Fotografije z začetkov kmetije El Mato Tinto (1996-1997)

Kmetija z 10.000 kvadratnimi metri že od leta 1996 uporablja načela permakulture. Postala je glavni center, ki temelji na naravnih principih. Z natančnim opazovanjem in razmišljanjem lahko postane okolje trajnostno, njegove dobrine pa se ponovno vložijo v skupnost, da se obnovi izgubljen simbiotičen odnos med mestom in podeželjem, kot ga opisujejo aristotelska načela ravnotežja, meje in oikos-a.

Izkušnja, ki se ne omeji le na 10.000 m2 območja glavnega centra; vpliv te skupnosti namreč presega zgolj to območje, saj se je v 22 letih vzpostavilasocialna mreža, katero sestavljajo združenja družin in oseb z duševnimi boleznimi; podjetja in sosedje, ki nam prinesejo odpadke, katerenato ponovno pretvorimo v dobrine; prostovoljci, ki sodelujejo pri delu in izmenjavi usposabljanj; javne uprave na regionalni, otoški in lokalni ravni; izobraževalne ustanove; družine, ki vsak teden na kmetiji kupujejo ekološke proizvode. Tako se torej povezuje agroživilski sektor z lokalnim gospodarskim razvojem in vključi prebivalce v filozofijo projekta. To mrežo permakulturnih dejavnosti bomo predstavili v  naslednjih učnih enotah tega priročnika.

Projekt je nastal po načelih permakulture. Vključuje delavnicez živalmi, ki služijo kot terapija, zelenjavne vrtove invrtne gozdove, biokonstrukcijo, obnovljive vire energije, ravnanje s semeni, vzpostavitev naravne čistilne naprave za pridobivanje vode, lokalne mreže ekoloških virov…Ne ustvari se le dober odnos pri terapiji, temveč se prideljuje tudi bolj zdravo hrano. 23 letno usposabljanje temelji na metodi preskušanja in napak. Od prvega trenutka je bil glavni terapevtski projekt pravzaprav gradnja samega centra oziroma kmetije (slika I.2).

Slika I.2 – Fotografije prikazujejo različne trenutke skupinske terapije

I.2 Izkušnje iz Zavoda za zaposlovanje (CentroEspecial de Empleo Finca El MatoPermacultura, 2002–2013)

Zavod za zaposlovanje (CEE-FEMP v španščini) je bil ustanovljen leta 2002. Vztrajnost ustanovitelja, razpoložljivost kmetije, ki je bila 6 let obdelovana po načelih permakulture, in naložba za začetek projekta kot načina življenja so bili ključnega pomena. Odtehtajo začetne ovire družine in skupnosti, ki sta bili vztrajni kljub napačnemu razumljevanju projekta, in nenaklonjenostido skupine ADP, da uvede projekt socialne pomoči, ki vključuje permakulturo kot obliko terapije. Te iste ovire so se spremenile v priložnosti za ustanovitelja, da je ustvaril socialni projekt, ki je vključeval ljudi, ki se soočajo z dvojno zavrnitvijo: njihovo boleznijo in družbo.

Takšna odločitev je ustanovitelja spodbudila za iskanjedenarnih sredstev za spodbujanje duševnega zdravja. Seznanil se jez Otoškim Svetom za psihosocialno rehabilitacijo in ukrepov skupnosti (theInsularCouncilofPsychosocialRehabilitationandCommunityAction) (CIRPAC v španščini), institucijo, ki jo je ustanovila vlada Kanarskih otokov. Včlanil se je tudi v Zdravstveni Svet zaskupnostne storitve in psihiatrično okrevanje (theHealthCouncilforcommunityservicesandpsychiatricrecovery).

Zaradi pomanjkanja sredstev za duševno zdravje, je CIRPAC spodbudil ustanovitelja projekta, da ustanovi Zavod za zaposlovanje, ki bi bil financiran s stranievropskega projekta Equal, ki spodbuja podjetništvo za invalide (slika I.3). Ustanovitelj Zavod za zaposlovanje je imel že predhodno znanje in izkušnje s področja poslovanja – prejšnje podjetje je namreč zapustil, da bi ustanovil Zavod za zaposlovanje s sredstvi CIRPAC in donacijami Zavoda za zaposlovanje Kanarskih otokov v višini 50% uradne minimalne plače za delavce z duševno boleznijo in celotnimi prispevki za socialno varnost.

Slika I.3 – Fotografiji osebja CIRPAC in dnevnega centra Santa Cruz de Tenerife s člani CEE-FEMP v različnih fazah razvoja kmetije Finca El Mato Tinto (2002 na levi in 2008 na desni)

Ko se je ustanoviteljdobro poučil o duševnih boleznih pri delavcih iz Zavoda za zaposlovanje, se je izkazalo, da je center odlična priložnost za skupno izobraževanje in izmenjavo med ustanoviteljem in njegovimi uporabniki: zanj je to zagotovilo večjo sposobnost pri soočanju z izzivi, uporabniki pa so si izboljšali samopodobo.Zavod za zaposlovanje je sprejel načela permakulture kot metodo. Naravni, osebni in institucionalni vzorci igrajo ključno vlogo v tej metodi, tako smo vzpostavili strukturo, ki lahko vključi in poveže vsako družbeno stigmatizirano skupino.

Trajnost projekta je neločljivo povezana z opredelitvijo permakulture kot načina življenja, kot projekta, ki združuje ljudi in jim služi kot terapija. Govorimo o socialnem podjetju, ki ga sestavlja najmanj 70% ljudi z duševnimi težavami. Takšna zaveza kaže na njeno družbeno razsežnost (slika I.4).

Slika I.4 – Fotografija nekaterih članov permakulturne družine Zavoda za zaposlovanje pri terapiji s konji

Kulturni in okoljski vidiki so obravnavani že od samega začetkapermakulture: celostnega sistema, ki si prizadeva za trajnostno upravljanje naravnih virov in za medsebojno korist človeštva in narave. Vse to temelji na načelih skrbi za zemljo, ljudi in delitve njenih virov. »Skrb za ljudi« prinaša pobudo v institucionalni okvir, zlasti CIRPAC, ustanovo, ki zagotavlja vpogled v duševno zdravje na Kanarskih otokih, in prispeva k zakonodajnemu okvirju, socialni politiki, sektorskim strategijam in drugim koristnim postopkom za njegovo izvajanje in delovanje.

Z vidika prenosljivosti permakulture na Zavodu za zaposlovanje (CEE-FEMP) lahko ločimo dve ravni: permakultura kot način življenja in permakultura kot terapija. Ti dve ravni sta seveda povezani druga z drugo. Obstaja veliko primerov prenosljivosti na prvi stopnji, ki se jih nauči na različnih tečajih v Finca El Mato Tinto. Odzvali smo se na tiste v uvodu priročnika PERMIND, ki ga uporabniki širijo in uporabljajo v različnih osebnih in institucionalnih okvirih.

V zvezi z drugo ravnijo je bilo v letu 2011 izvedena prva enoletna vaja ob prisotnosti poklicnega centra združenja AfesSaludMental v Finca El Mato Tinto s sporazumom z organizacijo ADP. Takšne izkušnje so izhajale iz tečaja o zaposlovanju za ljudi z duševnimi boleznimi, ki ga je Afes organiziral na kmetiji leto prej. Pri tem so se uporabljala načela permakulture, tako kot se uporabljajo na kmetiji. Po dogovoru so odgovorne osebe družbe Afes ugotovile pozitivne učinke permakulture na rehabilitacijo duševno bolnih oseb, ki delajo na Zavodu za zaposlovanje. Dejansko, ko je bil integracijski tečaj končan, so nekateri udeleženci tečaja opravili pripravništvo v CEE-FEMPin postali zaposleni. V tem obdobju (oktober 2011 – oktober 2012) je bilo nekaj aktivnosti, ko so zaposleni v CEE-FEMP in udeleženci iz Poklicnega centra delali skupaj in se medsebojno podpirali (slika I.5).

Pozneje v letu 2014 je potekala še ena izkušnja z Otoškim inštitutom za socialno in socialno-zdravstveno oskrbo na Tenerifih (theInsular Institute of Social andSocio-HealthCareof Tenerife) (IASS v španščini), ki je vključevala projekt LASOS, ki ga bomo razložili kasneje v tej enoti.

Slika I.5 – Sodelovanje zaposlenih v CEE in udeležencev iz Poklicnega centra, ki gledajo dokumentarni film o projektu HABITAT ( program UN)

Osebe s težavami v duševnem zdravjuprihajajo iz enot za duševno zdravje, dnevnih centrov, rezidenc, nadzorovanih stanovanj, neposredno iz družin in služb za socialne zadeve različnih mestnih Svetov na otoku. Sprejete so bile v CEE-FEMP kot tudi v ADP. Kot smo že omenili, se je sprejelo veliko sporazumov s poklicnimi centri, ki delajo z družbenimi skupinami in razvijajo permulturne dejavnosti v centru. V centru je sodelovala tudi skupina prostovoljcev z otokov in iz tujine, ki so pomagali pri povezovanju vseh družbenih skupin v projektu.

Cilji te terapije vključujejo usposabljanje in vključevanje oseb z duševnimi boleznimi. Te osebe so pri terapijah v stiku z naravo in filozofijo permakulture, da bi pridobile dovolj veščin in se lahko pozneje vključijo na trg dela.

Rezultat te terapije je osnovno usposabljanje, vendar še vedno celovito zaradi različnih vrst dela, ki jih usposabljanje pokriva, kar ima za posledico več zaposlitvenih možnosti za uporabnike. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi delavnicami, ki razvijajo veščine v kmetijstvu, mizarstvu, gradbeništvu, recikliranju.Tako se lahko pridružijo tisti delavnici, ki jim najbolj ustreza (slika I.6).

Slika I.6 –Fotografije terapije Zavoda za zaposlovanje

Cilji, doseženi v Zavodu za zaposlovanje (CEE-FEMP), ki se jasno odražajo:

  • Izboljšanje delovnih vrlin z razvijanjem socialnih veščin, ki omogočajo dobro komunikacijo s sodelavci.
  • Učenje in vzdrževanje osnovnih delovnih navad (točnost, skladnost z določenim delovnim urnikom, učenje spoštovanja pravil – tako eksplicitnih kot implicitnih, ki lahko vplivajo na sodelovanje na delovnem mestu, večjo vztrajnost pri nalogah).
  • Izboljšanje timskega dela, možnost zaprositi za pomoč in delo s sodelavci.
  • Izboljšanje osnovnih kognitivnih sposobnosti, kot so pozornost, koncentracija, razumevanje in upoštevanje navodil.
  • Izboljšanje pri dnevnih opravilih (boljša osebna nega, uporaba prevozov, skrb za okolje …).
  • Izboljšanje prihodnjih možnosti za uporabnike in njihove družine.

Med postopki, ki so potrebni za zagotavljanje trajnosti projekta, je finančni: pobuda CEE-FEMP je nastala s podporo projekta Equal in Zavoda za zaposlovanje Kanarskih otokov. To se je začelo leta 2002 z razmerjem 81% zunanjih virov (subvencij) in 19% lastnih sredstev (prodaja kmetijske proizvodnje). Do leta 2010 so se razmere obrnile: 32% zunanjih virov in 68% lastnih sredstev. Z gospodarsko krizo leta 2007 so razmerja utrpela dolgotrajne zamude pri subvencijah v višini 50% plač, ki jih je moral zagotoviti Zavod za zaposlovanje Kanarskih otokov. Zamude je prevzela CEE-FEMP, kar je ogrozilo cilje organizacije ADP. To stanje je cenjeno s strani ADP in odločitev o zaprtju CEE-FEMP je bila sprejeta brez izgube terapevtske razsežnosti permakulture. Od leta 2013 se je ADP posvetil drugim oblikam usposabljanja, kot smo opisali v uvodu priročnika. Združenje je vedno imelo in še vedno ima enaka načela terapije kot tista, ki so se uporabljala v CEE-FEMP.

I.3 Pozitivni kazalniki o vlogi permakulture kot terapevtske izkušnje

Kot potrditev, da je permakultura odlična izkušnja, prilagamo več vtisov različnih oseb, ki so sodelovale na Zavodu za zaposolovanje (CEE) ali pa so bili to študenti in prostovoljci z izkušnjo dela z organizacijo ADP (slika I.7).

Figure 1.7 – Images of CEE workers and ADP partners

Na nek način bi lahko ti komentarji prikazali vlogo ciljnih skupin, ki so predvidene v evalvaciji pilotnih izkušenj projekta PERMIND.

Javier, ustanovitelj in manager CEE-ja: …Izkušnja v tem socialnem podjetju je zelo lepa. Na osebnem nivoju je zelo globoka. Spomnim se, da mi je bilo zelo jasno, da želim delati na socialnem vidiku tega permakulturnega projekta, in takrat, ko mi je nekdo povedal, da je družbena skupina ljudi s težavami v duševnem zdravju najbolj uboga in z najmanj sredstvi, saj je bilo o njej toliko predsodkov in premalo informacij, nisem dvakrat razmišljal in se odločil pomagati tem čudovitim ljudem, ki zdaj pomagajo meni.

Adán,delavec v CEE-FEMP: …tu pomagamo drug drugemu, razdelimo si opravila, vedno pomagamo drug drugemu, podpiramo se v vsem … Nato se včasih srečamo, da bi igrali nogomet, šli na plažo, se družili in spoznali še več ljudi … ker prej nisem poznal teh ljudi … vprašal sem, če lahko dobim pogodboza delo, in tako smo sklenili pogodbo o zaposlitvi.

José, delavec v CEE-FEMP: …Zdaj sem tu že 2 meseca in moji sodelavci so prijazni … Javi in Dácil… in če sem iskren, so mi dali priložnost, da delam tukaj. Prvič delam s sadjem, živalmi, toda dobro mi je, všeč jim je moje delo, zato bi rad ostal tukaj.

Ale, delavka v CEE-FEMP: …ta izkušnja je odlična, tukaj sem že 5 let in pol! Tega ne bi spremenila za nič na svetu, ne za katerokoli drugo službo ali karkoli … Tukaj smo res super, zares … stvari, kot je ta pionirski projekt tukaj na Kanarskih otokih, mislim, da je edini center za zaposlovanje, kjer skupaj delamo kot skupina ljudi, motiviranih za izvajanje permakulture.

Jorge, delavec v CEE-FEMP: … Tukaj sem že približno eno leto … Navadil sem se na zelenjavni vrt, in to je tako lepa stvar. Tukaj te nihče ne bo motil, veliko se naučiš, Dácil in Javier še naprej razlagata stvari … in malo po malo. Za mene je kmetija zelo lepa … in Bog daj, da se bom upokojil tukaj … Privadill sem se na rastline, saj je to naš način življenja … jih sejemo, rastejo, pobiramo in nato jih prodajamo

Dácil, delavec v CEE-FEMP: …Ko so srečanja … pri živalih … lahko vidite, da so [delavci] bolj sproščeni, pogosto se smejijo, se šalijo, tudi tu, predvsem pa pri živalih. Res lahko rečem, da so bolj sproščeni … izgubijo občutek za čas … in še naprej jih božajo in celo govorijo z njimi, in zdi se, da je zelo koristno.

Jorge-jeva mama: …Res sem zadovoljna, da je tu, ker je zaposlen in ne misli preveč … Vidim, da mu je dobro, res dobro … ker imajo ti fantje vsaj še eno osebo, ki jim pomaga, da pridejo ven, da ne ostanejo doma, ves dan samo doma.

Jorge-jeva sestra:…Odlična izkušnja … saj vidim, da je povezan z več ljudmi. V tem okolju uživa, ko se sporazumeva z ostalimi in ima družabno življenje kot običajna oseba.

Komentarji uporabnikov ADP in sodelujočih oseb[3]

Daniel,uporabnik ADP: …Poskrbim za živali, sejem, vzdržujem, pulim plevel iz gred [na vrtu], naredil sem grede, posejal sem rastline v rastlinjaku, vse po malo. Nikoli prej nisem delal kot kmet, in za mene je to bila najpomembnejša izkušnja, ki sem jo kdajkoli pridobil, o tem kako obdelovati zemljo. Tukaj smo kot družina, pomagamo drug drugemu in se dobro ujamemo. Ko se vsi srečamo na zajtrku ob 10:00, se vedno šalimo in  smejimo.

César, sodelujoč pri bio-škatli (škatla ekološkega sadja in zelenjave): Zame je škatla oblika družbenega dogovora … ko sem spoznal to izkušnjo, je bil končni rezultat škatla, toda tisto, kar mi je bilo bolj všeč, je to, kar se dogaja pred škatlo, delo Javierja, s fanti in dekleti, ki delajo tukaj, to je tisto, kar me je pritegnilo, z mojega vidika je škatla le dodatek, da bi si zamislili boljšo družbo.

Natalia, sodelujoča pri bio-škatli: …to je škatla, ki jo dobimo enkrat na teden; Prihajam vsak petek, na primer, po škatlo, napolnjeno z vso zelenjavo, ki jo potrebujem za en teden … Dejstvo, da imajo ljudje, ki delajo tukaj, določene težave in da je socialno delo opravljeno, daje dodano vrednost izdeleku, ki ga kupim.

Verónica,prostovoljka ADP:Vse je mogoče, kot je rekel moj kolega, s kmetijstvom in živalmi. Srečanje z dobrimi ljudmi, delo z različnimi skupinami. Tako veš, da lahko delaš s temi ljudmi… Vse to ustvarjajo sami in dajejo delo ljudem, ki ga dejansko potrebujejo, ljudem, ki niso dobili priložnosti za takšno delo.

Nieves, sodelujoča pri ADP: … Bilo je fantastično videti, da je tudi danes mogoče… da se tu ustvarjajo delovna mesta, ti ljudje lahko nadaljujejo z delom in razvijajo družbeno jedro, zelo integrirano in empatično, in še več, v popolnem sožitju z naravo .

Zdravnik Rodríguez Pulido (izCIRPAC-a iz vlade Kanarskih otokov): …Prekinitev izolacije … V tem smislu ima ta izkušnja izjemno vrednost. To je primer, ki bo postal primer strateškega razvoja za mnoge druge na otokih, vendar je to zelo zapleten proces. Upam, da bo ta izkušnja osvetlila pot in dala upanje mnogim družinam in bolnikom, ki bodo gledali nase, kot da gledajo v ogledalo, da bi videli svojo obetavno prihodnost. Vsi upamo, da se bodo ti procesi lahko še naprej utrjevali in razvijali.

Od leta 2013 do trenutka dokončanja prve izdaje priročnika PERMIND (marec 2018) je ta terapevtska dimenzija, skupaj s prostovoljnim delom in občasnim sodelovanjem z združenji duševnega zdravja, še vedno obravnavana.

Vendar pa 11-letne, bogate izkušnje iz CEE ponovno pridobivajo zagon zahvaljujoč prenosu znanja in ponovljivosti projekta Erasmus + PERMIND za usposabljanje odraslih oseb z izvajanjem različnih pilotnih projektov, ki sledijo smernicam tega priročnika.

Projekt PERMIND se zgleduje po terapevtskih izkušnjah CEE-ja in želi raziskati, ali bi se ta uspeh lahko uporabil pod različnimi pogoji ali ozadji na evropski ravni ali če bi bila to le začasna pozitivna izkušnja, ki so jo omogočili drugi dejavniki.

Permakulturno in metaforično gledano projekt PERMIND predstavlja priložnost za gojenje zdravih človeških odnosov s pomočjo »terapevtske organske snovi«, ki jo predstavlja ta priročnik; »organska snov«, ki jo »negujemo« med usposabljanjem za trenerje PERMIND; »Posejemo, posadimo in obiramo plodove« med pilotnimi projekti PERMIND in na koncu projekta »poberemo semena«, da bi v prihodnosti še naprej gojili zdrave človeške odnose.

Govorimo tudi o inovativnem predlogu PERMIND na področju izboljšanja metodologije dela, upoštevajoč osebne potrebe in ne le tehničnega znanja, s poudarkom na  kompetencah za sodelovanje in socialno vključenost, zaposljivost in učenje kot aktivni elementustvarjanja in razvoja.

Zato terapevtska izkušnja CEE Finca El MatoPermakultura ni le zgodovinska stvar, ampak tudi priložnost za sedanjost in prihodnost.

I.4 Prenosljivost terapevtske izkušnje Zavoda za zaposlovanje (CEE) na priročnik PERMIND

Prenosljivost terapevtske izkušnje Zavoda za zaposlovanje (CEE) na ta priročnik je na dveh ravneh: a) opisovanje dveh terapevtskih izkušenj iz zapisov CEE, ki jih še vedno uporabljamo – permakultura v kuhinji in animiranapermakultura; b) prenos terapevtskih informacij iz izkušenj permakulture na Zavodu za zaposlovanje (CEE) na različne oblike permakulturne oskrbe, opisane v naslednjih učnih enotah tega priročnika.

S permakulturo v kuhinji si prizadevamo okrepiti vsakodnevne osnovne dejavnosti in ozaveščati o enakosti spolov med uporabniki naših terapevtskih centrov.

Pripravljajo preproste jedi, čistijo zelenjavo, se naučijo pripraviti kavo, čaj, toast, kuhano jajce itd. Naučijo se organizirati pri različnih opravilih, kot so čiščenje in pospravljanje, odgovorno čiščenje posod z manj mila in vode ter ohraniti čisto in urejeno kuhinjo ter jedilnico.

V našem primeru to nalogo zaupamo enemu ali dvema uporabnikoma, odvisno od njihove samostojnosti pri delu, ta oseba pa se imenuje skrbnik! Ta ali ti skrbniki so v času enega tedna odgovorni, da skrbijo za živali na kmetiji – jih hranijo – ter skrbijo za svoje sodelavce – pripravljajo zajtrk z izdelki iz zelenjavnih vrtov invrtnih gozdov. Tukaj opazovalci pomagajo uporabnikom, da razvijejo ustvarjalnost v kuhinji, tako da naredijo pisane solate z našo zelenjavo, sadjem in užitnimi cvetovi (slika I.8).

Slika I.8 –Fotografiji zelenjavne terapije

Prav tako jim pomagamo, da jedo surovo zelenjavo, ki je ni treba kuhati, kot so buče, bučke, por, brokoli, cvetača … to je razvijanje naših čutov v degustacijah in okrasnih jedeh v najbolj vabljivih barvah in okusih (slika I.9) .

Slika I.9 –Fotografije različnih kombinacij okusov

Zeliščne čaje naredimo iz aromatičnih zelišč iz naših zelenjavnih vrtov invrtnih gozdov. Vsak teden skrbnik izbere dve rastlini za čaj, da si ju lahko zapomni in se sčasoma nauči različnih zdravstvenih koristi vsake posamezne rastline (slika I.10).

Slika I.10 –Zeliščni čaj iz rožmarina in melise z našega vrta

Ko skrbnik pripravi zajtrk, zazvoni, da vsi vedo, da lahko sedejo in se zberejo za mizo (slika I.11). Ta skupinski trenutek je čas delitve, šale, smeha … Skratka, čas za ustvarjanje občutka družine, ustvarjanje zdravega okolja in ukvarjanja z ljudmi.

Slika I.11 –Fotografije s skupinskega zajtrka in skrbnikov zvonec

Animirana permakultura– permakultura z živalmi – je zelo pomembna za vezi, ki se ustvarijo med uporabniki in živalmi, ko skrbijo zanje in vzdrževanje njihovega prostora, ker so jim potem najbližje. Ta odnos z živalmi jim pomaga, da se bolj odprejo, izgubijo strah, da se bolje zavedajo sedanjega trenutka, tukaj in zdaj, in ustvarjajo občutek dobrega počutja, ki ga na koncu prenesejo na svoje kolege. V tem kontekstu lahko opazimo pomembne spremembe v njihovem odnosu z drugimi, ker delijo izkušnjo z vsemi. Zato je terapevtski pomen soobstoja različnih vrst živali: to je pravi vir navdiha za uporabnike (slika I.12).

Slika I.12 –Fotografije animiranepermakulture

Glede prenosa terapevtskih izkušenj, ki so jih izvajali v CEE, na različne permakulturne dejavnosti oskrbe, opisane v naslednjih enotah priročnika, lahko to povzamemo v naslednjih odstavkih:

Pomen opazovanja obdelovanja

Govorimo o dejavnostih, ki prinašajo priložnosti za spodbujanje opazovanja in vadenje spomina. V teh dejavnostih uporabljamo koncept cikla. Opazovati in dihati, kar nam podarja naše naravno okolje. Opazovanje je priložnost za razmislek o spremembah, ki jih moramo narediti, da bi dosegli dobro duševno zdravje. Trudimo se za opazovanje, pozornost in skrb ter zaščito naših zelenjavnih vrtov in vrtnih gozdov ob upoštevanju življenjskega cikla, biotske raznovrstnosti rastlin in sort semen, ki jih imamo v naših vrtovih. Na primer, organiziramo razstavo številnih rastlin iz naših vrtov v različnih fazah razvoja. Govorimo o uživanju in učenju z opazovanjem rastlin in razvojem njenih cvetov, od trenutka, ko jih posejemo, dokler ne zrastejo, naredijo cvetove in obrodijo sadove ter zorijo in naredijo zrela semena. Učence spodbujamo, da vedoželjno opazujejo čarobne oblike, ki jih narava uporablja za pridobivanje semen, ki jih prenašajo veter in živali. Poudarjamo pomen rednega obiska zelenjavnih vrtov s skupino uporabnikov za vzdrževalne naloge, kot je odstranjevanje plevela. Tako se bodo uporabniki naučili razlikovati in prepoznati sadike naključnih rastlin. Za opazovanje zemlje uporabljamo  akvarij, da lahko uporabniki razumejo različne plasti in delovanje zemlje.

 

Pomen iskanja primernih prostorov in časov opazovanja

To pomeni posvetiti čas, da opazujemo lepoto naših rastlin in se sprehodimo po življenjskih poteh naših zelenjavnih vrtov. Trenutek, ko semena kalijo, je zelo poseben trenutek za osebe, ki so sodelovale pri setvi, saj lahko uživajo v pogledu na ustvarjalnost, ki so jo omogočili. Pomembno je najti zanimive kraje, kjer lahko naši uporabniki opazujejo in se učijo različnih namenov, ki jih imajo ta mesta. Na primer lahko opazijo, kako deževnica v deževnih sezonah teče v močvirje v zelenjavnih vrtovih in poslušajo, kako pade v ribnik ali kako v suhi sezoni bogati naravni čistilni obrat postane stalni ribnik.

Promocija poučnih in zabavnih terapevtskih dejavnosti

Govorimo o skupnem učenju, medsebojni pomoči, zadovoljstvu pri delu, spodbujanju koncentracije, pozornosti, odnosih in socialnih veščinah vseh uporabnikov. Teste kalivosti semena prikazujemo kot primer zabavne in izobraževalne dejavnosti: edinstvena priložnost za uporabnike, da razumejo in spoznajo, kako deluje fotosinteza. Sprožimo zanimanje za prihodnjo kalitev semen, ki so jih posejali, zaradi česar so nestrpni in zainteresirani za spremljanje kaljenja. Spodbujamo jih, naj si ogledajo razliko med sadikami plevela in zelenjave.

Pomen pridobivanja občutka pripadnosti in izpolnitve

Uporabniki se počutijo izpolnjeni in zadovoljni, ko opazujejo, kaj so ustvarili. Vlada občutek dobrega počutja. Poudarjamo občutek pripadnosti, ko so uporabniki vodiči na kmetiji (slika I.13) ter s terapijami stopal in rok v delavnicah za biokonstrukcijo. Te tehnike so terapevtske narave, ker se izvajajo v skupinah in na zabaven in dinamičen način, na primer z oblikovanjem blata v krog in poslušanjem glasbe.

Slika I.13 – Fotografiji, ki prikazujeta občutek pripadnosti. Na levi strani je kolaž slik različnih izkušenj delavcev iz CEE in na desni primer delavca iz CEE, ki zaposlenim v dnevnem centru Santa Cruz de Tenerife pojasnjuje svoje izkušnje v zelenjavnih vrtovih.

Spodbujanje skupinskega dela

Oblikovanja skupin spodbuja enakost spolov, timski duh in delovne spretnosti z orodji (slika I.14). Spodbuja se tudi oblikovanje parov (kar je dokazano za učinkovito pri osebah z duševno boleznijo), razvija njihovo samozavest, zaupanje, druženje in komunikacijo. Na primer: oblikovanje verige z različnimi uporabniki za transport blata do mesta, kjer se izdeluje zid; blato uporabljamo tudi za terapevtske namene; odstranitev zrelega komposta s potk na zelenjavne vrtove; med nabiranjem zelenjave pa spodbujamo najbolj usposobljeno osebo, da poučuje drugo osebo ali nove skupine uporabnikov in se ta oseba potem zamenja z drugo glede na poznavanje različne zelenjave.

Slika I.14 –Fotografiji skupinskega dela

Pomen sodelovanja in združevanja idej v skupini

Z združevanjem različnih zamisli vseh lahko ustvarimo model, ki je praktičen in primeren za vse potrebe, s tem pa spodbujamo veščine, kot so timsko delo, soglasje in reševanje sporov. Te dejavnosti spodbujajo organizacijo in skrb za bolj občutljiva opravila, na primer spodbujajo ustvarjalnost pri izdelavi bio-škatle ali oblikovanju zelenjavnih vrtov.

Pomembnost prenosa oblikovanja na papirju v resničnost

To vključuje timsko delo, da se naredi meritve, izračune in razvijanje ustreznih spretnosti za prenos sheme iz papirja v resničnost. Dovoliti uporabnikom, da se naučijo, kako ustvariti ustrezno obliko, jim daje priložnost, da dosežejo višjo stopnjo samozavesti.

Pomen pridobivanja samozavesti s pomočjo različnih tehnik

Te tehnike so priložnosti za razvoj njihove intuicije, predanosti in potrpežljivosti. Na primer, da bi očistili semena, je pomembno, da se osredotočite na nalogo in ohranite misli v sedanjosti. Na tak način uporabniki razvijejo potrpežljivost in spretnosti, da se soočijo z zelo natančnimi in specifičnimi opravili in nam omogočajo, da ugotovimo odnos, ki ga ima vsaka oseba do določenega semena. Izvajanje opravil, kot je dajanje komposta na pladnje za sejanje, pomaga učencem razviti gibalne spretnosti, kot so koordinacija pri sodelovanju z drugo osebo, pravilno dihanje in pravilna drža. Prilagojena tehnika nabiranja v zelenjavnem vrtu tudi pomaga pridobiti tovrstne spretnosti. Naučijo se biti učinkoviti pri svojem delu in izbrati ustrezno orodje za delo. Imajo priložnost, da uporabijo orodja in da lahko na zabaven način pridobijo nova znanja. Pomagajo pri procesu gradnje, ki ustvarja občutek pripadnosti in jim pomaga, da se počutijo izpolnjene.

Priložnosti za spodbujanje koncentracije

Permakulturni sistem pomaga razviti veščine, kot so pozornost in ravnotežje. Delajo na koncentraciji, da dosežejo dobro in pravilno dihanje in pozornost ter pravilno držo. Pri tem jim vedno pomagajo inštruktorji. Na primer: med setvijo in sajenjem, s poudarkom na koncentraciji in pozornosti s pomočjo opazovanja;glino preverijo, ali je primerna za biokonstrukcijo; in z meritvami za izvajanje številnih drugih dejavnosti.

Spodbujanje umetniške dimenzije in uporaba domišljije med uporabniki

Na primer: izdelajo osebni terenski zvezek za zelenjavne vrtove preučiti in nadzirati čas, ki ga rastlina potrebuje od setve do nabiranja, s čimer krepijo veščine, kot je doslednost v opombah v terenskem zvezku vsak dan, kjer se tudi slovnica, osnovni matematični izračuni, ustvarjalnost v risbah itd; opišejo lastnostih užitnih cvetov in aromatičnih zelišč, ki se prodajajo v bio-škatlah, ki jih lahko uporabniki opremijo s podporo inštruktorjev; v gredah z ustvarjanjem barvitih kompozicij rastlin v mavricah ali s pripravo jedi s surovo zelenjavo, ki so jih posejali, zasadili in zbrali, da bi razvili »okusno ustvarjalnost« (slika I.15).

Slika I.15 –Fotografiji, ki prikazujeta terapevtske rezultate “okusne ustvarjalnosti”

Pomen vključevanja okoljske ozaveščenosti in spodbujanje priložnosti za druženje z okolico

Spodbujamo socialne odnose, samozavest, druženje, medsebojno pomoč … Na primer, ozaveščanje o ključnih naravnih virih, kot so voda in tla; majhne ekskurzije na kmetiji in v okolici, da bi zbrali material za biokonstrukcijo ali reciklirali material, da bi prepoznali različne odpadke, ki jih je mogoče pretvoriti v vire našega centra.

I.5  Prenos terapevtskih izkušenj ADP na okoliške socialne in zdravstvene centre

Eden od idej za ta priročnik je bila razsežnost usposabljanja ADP v okviru projekta LASOS, ki je opisan v uvodnem poglavju. Temelji na izkušnjah usposabljanja in prenosu znanja z IASS s pomočjo tehničnega svetovanja, usposabljanja za ozaveščanje in permakulturnega oblikovanja v letih 2015 in 2016 za socialne centre IASS na Tenerifih (center za starejše, otroke, osebe s funkcionalno šibkostjo, ženske žrtve spolnega nasilja …).

Od začetka projekta LASOS v letu 2014 je IASS aktivno sodeloval pri specifičnem socialnem cilju projekta: integracijo permakulture v socialne centre Tenerife in izkoriščanje njenih polj in zelenjave kot sredstev za socialno vključevanje. Kot rezultat te izkušnje sodelovanja med družbenimi subjekti projekta, kot sta ADP in IASS, se je leta 2015 začel lasten projekt IASS. Permakultura je temelj izobraževalnih, terapevtskih in socialnih vključevalnih dejavnosti v socialnih in zdravstvenih centrih ( Slika I.16).

Slika I.16 – Fotografije izkušenj Finca El Mato Tinto v poklicnem centru Los Verodes (IASS) in obisk partnerjev projekta PERMIND v omenjenem centru, da bi opazovali terapevtski potencial njegovih pilotnih projektov.

Ta tehnično-svetovalna služba ADP-ja in IASS nam omogoča, da ugotovimo še eno zanimivo nalogo prenosa znanja, podobno ciljem PERMIND. Cilj takega prenosa je vizualizirati potencial, da se nadgradi priročnik PERMIND z nedavnimi izkušnjami, v katere so bili vključeni razvijalci priročnika.

Kot indikator, da bi bilo to vredo narediti, naj citiramo nekaj osebnih vtisov osebja IASS o usposabljanju »Permakultura kot terapevtsko in izobraževalno orodje«, ki je potekalo v Finca El Mato Tinto v aprilu 2016 v drugi fazi projekta LASOS (slika I.17):

– To je moje prvo usposabljanje in mi je zelo všeč. Vedno se da dobiti povratne informacije in obogatiti naše zdravje in socialno varstvo. To je skrb za življenje na različne načine.

-Zelo nas zanima resnično poznavanje te vrste gojenja. Dodajamo ga v naše programe in ga razvijamo z našimi uporabniki (starejši). Zelo smo veseli, da lahko začnemo s permakulturo.

-Zelo produktivna, prijetna in koristna izkušnja. Informacije so bile popolne, jasne in razumljive. Odhajam z občutkom, da lahko z zaupanjem oblikujem permakulturni zelenjavni vrt.

Slika I.17 –Fotografiji raznolikih permakulturnih tečajev na kmetiji Finca El Mato Tinto za IASS delavce

Zaradi njihovega prvega „stika z zemljo“ po načelih permakulture, je veliko razmišljanj uporabnikov iz različnih centrov IASS, ki bi lahko služila kot referenca potencialnega pilotnega projekta PERMIND. Ti obiski so bili izvedeni v okviru delavnic za vizualizacijo v prvi fazi projekta LASOS.

Skupna refleksija uporabnikov s funkcionalno šibkostjo in inštruktorji poklicnega centra ValleColino po obisku kmetije 1. julija 2016 (slika I.18):

-Vsi inštruktorji, ki so odgovorni za skupino, so obisk ocenili kot zelo pozitiven, uporabniki centra pa so imeli možnost pozorno spremljati potek, kako zaznavati, občutiti in delati pridelke in povezavo z ekosistemom. Mnoge misli, kritični pogledi, radovednost in udeležba ter razprava o možnostih podobnega projekta v našem delovnem prostoru so se pojavili skupaj z motivacijo in pobudo za sodelovanje, zbiranju časopisov in kavnih usedlin, vključevanjem in začetku nove izkušnje.Podobno kot v našem centru.

Slika I.18 – Fotografiji »stika z zemljo« med uporabniki in inštruktorji poklicnega centra ValleColino (IASS) in svetovanje osebja ADP v vrtovih tega poklicnega centra

Vtisi iz otroškega centra Mundo Feliz 11. julija 2016 (slika I.19):

-Najbolj jim je bil všeč tisti del kmetije, ki je bil namenjen živalim, saj so lahko vstopili na kmetijo, nahranili živali in se igrali z njimi, fotografirali so se s piščanci, ki so si jih posadili na glavo …; mnogi so nam povedali, da nikoli niso bili tako blizu kokošim, prašičem, ovcam, kozam …

Slika I.19 –Fotografije »stika z zemljo« otroškega centra (IASS) , kmetije Finca El Mato Tinto in predlogi ADP za ogled tega centra

Vtisi udeleženke delavnice Centra za ženske žrtve spolnega nasilja 12. decembra 2016 (slika I.20):

– Permakultura mi je pomagala pridobiti nekakšno izobrazbo, ki se razlikuje od tistega, kar smatramo za normalno; je izobraževanje v stiku z naravo, ki spodbuja spoštovanje med Zemljo in ljudmi skupaj z drugimi okoliškimi organizmi. Tako izkušnja v središču kot obisk kmetije sta me izpolnila kot osebo. Obogatila sem svoje znanje, da bi lahko na kakršen koli način posnemala ta način obdelovanja zemlje. Spoznal sem, da je to nekaj, kar lahko vsakdo počne na mnogih lokacijah in tako pomaga materi naravi, katere del smo. Rada bi se zahvalila neverjetni ekipi za njeno modrost in izkušnje na to temo in na splošno za pomoč pri učenju.

Slika I.20 – Fotografije »stika z zemljo« uporabnikov in osebja Centra za ženske (IASS) na kmetiji, kjer le ta poteka in njegovega razvoja, ki so ga omogočili ADP z vsemi uporabniki in osebjem centra.

Ta pričevanja lahko pojasnijo, zakaj je ADP zaprosil IASS za sodelovanje v projektu PERMIND kot pridruženi partner. Kot »neuradni« partner se je IASS zavezal projektu PERMIND na institucionalni ravni in je ta pristop spodbujal na podlagi uporabe permakulture kot terapije, vse to pa v koristnem in medsebojnem sodelovanju.

Od prvega trenutka je IASS izpolnil to zavezo. Tako na uvodnem sestanku projekta v letu 2017 kot na tečaju za usposabljanje za vodje usposabljanja PERMIND marca 2018 so obiskali center za poklicno delo Los Verodes – center IASS, namenjen delu z osebami s funkcionalno šibkostjo – s pomočjo „stika z zemljo“ da bi pokazali uspešen primer prenosa izkušenj na kmetijo El Mato Tinto, na enak način kot izkušnje pilotnih projektov PERMIND (slika I.21).

Slika I.21 – Fotografiji delovnega centra PERMIND Los Verodes obiskali med uvodnim sestankom projekta (oktober 2017) (leva slika) in tečajem usposabljanja za trenerje PERMIND (marec 2018) (desna slika), da bi pokazali uspešen primer prenosa permakulturne terapevtske uporabe Finca El Mato Tinto.

1.6 Zaključek

Prvo učno enoto »Permakultura kot terapija« zaključujemoz dvema citatoma, ki kažeta na sposobnost uporabe permakulture kot terapije in njen potencial ponovljivosti. Ta citata sta zbrana kot rezultat različnih „stikov z zemljo“ in vaj za usposabljanje na kmetiji.

Prvi je povzetek dialoga med dvema gospema – Angelo González Belló in RosarioGuimeráRavina -, ki je bil slišan na sedežu ADP na transdisciplinarnem tečaju Univerze v La Laguni, 6. septembra 2016. Naslov tečaja je bil „Dialog o prenosu znanja“, kjer so govorili o izkušnjah in primerih v Finca El Mato Tinto “.

Govornici sta dve strokovnjakinji, ki se nista poznali, vendar sta bili povezani z različnimi trenutki „stika z zemljo“ na kmetiji: Ángela, strokovnjakinja iz IASS, se je srečala s kmetijo prek delavnic za vizualizacijo in tečajev usposabljanja v okviru projekta LASOS; in Rosario, strokovnjakinjo za primarno izobraževanje, je kot študentka pomagala na nekaterih interdisciplinarnih tečajih Univerze v La Laguni, ki so potekali na kmetiji, in na delavnici LASOS za vizualizacijo o izobraževalnem potencialu permakulture. Povzetek dialoga dokazuje potencial usposabljanja in zdravljenja prekopermakulture:

Po izkušnjah v podjetju Finca El Mato Tinto se ustvari priložnost za spremembo zaposlitvenega in / ali osebnega okvira in celo spremeni načine delovanja. Iz tega izhaja naslednji predlog: Finca El Mato Tinto – navdihujoč prostor za različne načine, kako nas povezati z Zemljo in ljudmi – ustvarja procese sprememb v načinih delovanja, zato se ta dialog skuša deliti. Kako lahko oseben in strokoven »stik z zemljo« začne preoblikovati dinamiko v prostorih medsebojnih povezav. Gre za delitev tega, kako je »stik z zemljo« s kmetijo spremenil permakulturo v integrirano izobraževalno in terapevtsko orodje v različnih centrih socialnega varstva Tenerife, namenjenih osebam s funkcionalno šibkostjo, starejšim in nezaščitenim otrokom in mladostnikom. Služi kot orodje za izobraževalno delo v šolskih centrih in je ključni način oblikovanja družbenih vrednot v otroštvu in mladosti, da bi učence osnovne šole spodbujali k delu in vedenju o tem, kaj se proizvaja na vrtu, in da bi uživali v vsem, kar jim daje vrt.

Drugi citat je od inštruktorja Poklicnega centra Los Verodes, Carlosa BarriosaCabrera – odgovornega za permakulturni prenos, ki se izvaja v omenjenem centru. Navedba je vtis, ki ga je napisal kot način vrednotenja usposabljanja za tehnike IASS na kmetiji v aprilu 2016. Tehnik je že sodeloval v prvi fazi projekta LASOS med delavnico vizualizacije na kmetiji julija 2014. Potem je zapisal, kaj je bilo tam opravljeno med obiskom “stika z zemljo” – ​​prakticirali in še vedno prakticirajo ekološko kmetijstvo v vrtovih svojega centra s pristopom vključevanja in integracije za osebe z duševno funkcionalno šibkostjo – in posledično na videoposnetkih ADP in po metodi poskusov in napak, je začel izvajati permakulturo s svojim profesionalnim partnerjem Miguelom Viera Rodríguezom v svojem referenčnem središču in ga spremenil v enega najbolj cenjenih prostorov ljudi, ki so pomagali v centru. To so njegovi vtisi o tečaju:

»Izkušnje, da ste uživali v učenju dobrih praks in tehnik takih kvalificiranih ljudi v svetu permakulture, so bili resnično pozitivni. Sposobnost opazovanja na kraju samem, kako pripraviti teren in spoznati podrobnosti o tem, kako začeti in vzdrževati vrt, bo veliko prispevalo k pilotski izkušnji, ki jo izvajamo v našem centru Los Verodes.

Očitno smo lahko le hvaležni za vse lekcije in nasvete, ki bodo resnično koristni za naše izkušnje. Rezultati so zelo dobri in od zdaj naprej sem prepričan, da se bodo le še izboljšali … \ Vsekakor mi je v veselje to, da sem skupaj z vami delil ta čas in priložnost, da še naprej spoznavamo ta čudovit svet permakulture.

Naj zaključimo s tretjim citatom doktorja Rodrígueza Pulida (direktor PIRP – otoški svet za psihosocialno rehabilitacijo vlade Kanarskih otokov) o prednostihpermakulture in njenih učinkih na okrevanje ljudi s problemi v duševnem zdravju:

Permakultura kot terapija izboljšuje medosebne odnose, kognitivne spretnosti, zaposlitvene sposobnosti in delovne spretnosti s široko mrežo stalne podpore.

Slika1.22 –Kolaž fotografij organizacijeZavoda za zaposlovanje (CEE-FEMP)in terapije biokonstrukcije, izdelave in izgradnje infrastrukture v CEE-FEMP