Bakom PERMIND Träningsguiden finns två historier: historien om en anekdote som blev ett symtom och berättelsen om ett livsprojekt som leder till Association for the Development of Permaculture (ADP), en enhet som ansvarar för utvecklingen av denna Permakultur guide.

Låt oss börja med anekdoten. Den 10 november 2016 mottog ADP en uttrycklig epost med ämnet ”Förslag till samarbete med Stiftelsen INTRAS”. E-posten undertecknades av Laura Martínez Domínguez, från Projektavdelningen för stiftelsen INTRAS, och det löd så som följer:

God morgon:
Jag är Laura Martínez, projektledare för Foundation INTRAS. Jag lämnade ett meddelande på din röstbrevlåda men jag tyckte att det skulle vara intressant om du hade informationen skriftligen också så att du visste orsaken till mitt samtal.
Vi är en ideell organisation med målet att förbättra livskvaliteten för personer som lider av allvarlig och långvarig psykisk sjukdom. Vi har arbetat sedan 1994 och vi har centra i flera provinser Kastilien och Leon (Toro, Zamora, Valladolid, Peñafiel, Benavente och ett övervakat lägenhetsnätverk och samhällstödsteam i andra provinser i regionen). Vi räknar med en projektavdelning, som jag är en del av, vilken uppgift det är att söka finansiering för våra aktiviteter (vi är en privat stiftelse) och underlätta övergripande nya aktiviteter för våra användare (inriktning på deras återhämtning och full integration). Vi söker främst denna finansiering i Europa genom vårt engagemang i många europeiska projekt. Det är precis därför vi kontaktar dig.
Vi förbereder ett projektförslag för ett Erasmus + -samtal baserat på permakultur för att skriva en utbildningsguide för att utbilda personer med psykiska hälsoproblem inom detta område. Vi har sett att din förening för utveckling av permakultur tillämpar permakultur som terapi och vi är intresserade av din erfarenhet och vi vill föreslå ett partnerskap i detta europeiska projekt tillsammans med oss. Vi har nyligen kunnat lansera en ekologisk trädgårdsodling som möjliggjordes på grund av ett annat europeiskt projekt: HORGANIC-projektet. Vi skulle vilja gå ännu längre och lära känna permakulturvärlden och se om det kan utgöra ett mervärde för vårt arbete med personer med psykiska sjukdomar. Vi arbetar också tillsammans med lantbruksingenjörskolan INEA och dess projekt för urbana grönsaksträdgårdar. Jag hoppas att du tycker att vårt förslag är intressant och jag ser fram emot ditt svar.
MVH,

Laura Martínez Domínguez – Projeckt avdelning av Foundation INTRAS

Fem månader senare den 27 mars 2017 presenterades PERMIND-projektförslaget i programmet Key Action 2 Framework- Strategiska Partnerskap för Vuxenutbildning (KA2014) i Erasmus + -programmet, med typen Innovation Development. Ett projekt bestående av fem partners: den nämnda stiftelsen INTRAS som huvudpartner, Sloveniens SENT (Slovenian Association for Mental Health), Greklands Society of Social Psychiatry & Mental Health, Sveriges Changemaker och Association for the Development of Permaculture (ADP).

Fyra månader senare den 25 juli blev projektet godkänt. Avstämningsmötet ägde rum den 25 och 26 oktober samma år i ADP:s huvudkontor, Finca El Mato Tinto, Tacoronte, Teneriffa. En dag före mötet frågade vi Laura Martínez något som hade blivit utelämnat: Hur fick INTRAS reda på ADP? Laura, lantbruksingenjörskandidat, berättade att hon hörde om Permakultur någon gång under sin universitetsutbildning. Efter att ha arbetat på sitt ekologiska trädgårdsodlingsprojekt som ett terapeutiskt verktyg för INTRAS ville hon lära sig mer om de läkande effekterna på mental ohälsa av Permakultur. När hon sedan letade efter information googlade hon på ”mental hälsovård” och hittade omedelbart resultat om ADP. Det var ögonblicket hon kom i kontakt med föreningen.

Det är anekdotberättelsen. En anekdot som slutar som ett symptom, en signal om någonting som redan händer: den permakulturhandling som tillämpas på psykisk återhämtning, en process som vi kommer att dela med i PERMIND Träningsguide där vi börjar med erfarenheterna från ADP.

Vi går vidare till den andra historien: en historia om ett livsprojekt som ledde till grunden för ADP. En historia som avser att fungera som ett visitkort för ADP-träningsupplevelsen och som en överföring av kunskap som representeras av PERMIND-guiden. Historien presenteras med några hintar från denna träningsaktivitet.

Sedan 2002 har ADP varit aktiv i en stor träningsverksamhet i Finca El Mato Tinto som arbetar på olika områden: Den första erfarenheten handlade om psykisk hälso-terapi och förebyggande arbetskrafts- och arbetskraftsintegration av den Special Employment Center Finca El Mato Permacultura (CEE-FEMP). Detta kommer att behandlas i Didaktisk Enhet 1 i denna handledning för relevans för personer med psykisk ohälsa.

Sedan dess fram till nu – august 2019 – har många utbildningsaktiviteter utförts i grundskolan, gymnasiet, yrkes- och universitetsutbildning, utbildningsverksamheten inom den offentliga förvaltningen och lantbrukare och lantbrukare-experter där Permakultur visas som en observationsaktivitet av dynamiken i den naturliga ekosystemen. Denna observation hjälper till att designa produktionssystem som uppfyller mänskliga behov utan någon miljöförstöring.

När det gäller att systematisera och utveckla PERMIND Träningsguiden har vi åberopat fyra träningsaktiviteter som utvecklats i Finca El Mato Tinto under de senaste 17 åren.

– Det nämnda Special Employment Center Finca El Mato Permacultura (2002-2013), ett socialt företag med fokus på pre-labor och integration av arbetskraft genom Permakulturbaserad psykisk terapi (Figur Int.1).

Figure Int.1 – Informative CEE-FEMP and ADP poster

– ”Så gör vi det i trädgården” -projektet (2011 till och med 2019). Ett projekt tillsammans med Tacoronte City Hall Education Council, där ADP och dess huvudkontor, Finca El Mato Tinto (FEMT), är belägna, och där också La Laguna universitet har samarbetat. Den akademiska ledningen av projektet har utförts av Juan Castro de Paz, ADP-samarbetspartner och universitetslärare. Projektet avser att förbättra skolens vegetabiliska trädgårdar i alla utbildningscenter i rådet genom tre huvudaktiviteter: 1) En kurs i gården för de lärare som ansvarar för skolens grönsaksträdgård; 2) Ett studentgruppsbesök med lärarna från varje utbildningscentrum till FEMT, där de följer planerade aktiviteter relaterade till Permakultur (besök på gården, sådd och plantering, ryggradslösa djur och mikroorganismer observation med en bifokal lins, det naturliga reningssystemet av avloppsvatten, interaktion med lantbruksdjur, etc.) (Figur Int.2); och 3) En övervakning och rådgivning på plats av ADP-personal i skolens grönsaksträdgård.

Övervaknings- och rådgivningsändamålet är att kontrollera utvecklingsnivån för Permakulturteknikerna som tillämpas i skols grönsaksgårdarna, rådgivning om deras genomförande, för att lösa tvivel hos de lärare som ansvarar för skolens grönsaksträdgårdar och för att uppfylla kraven för projektet förbättring. Den akademiska kursen 2018-2019 är dess 8:e utgåva.

Figur Int.2 – Bilder av olika aktiviteter i ”Så gör vi det i trädgården” -projektet

Denna erfarenhet av permakulturell kunskapsöverföring och replikabilitet har varit mycket användbar för ADP som partner för att uppfylla PERMIND-målen. Det är också en möjlighet att sprida PERMIND-projektet eftersom eleverna och lärarna informeras om det under besöket på gården (Figur Int.3). Det är en strategisk social grupp som kan göra PERMIND synlig i sina familjer.

Figur Int.3 – Bilder av elever och lärare från CEIP San Juan Perales (till vänster) och Ernesto Castro Fariña (till höger) med ADP-medarbetare efter att ha förklarat PERMIND-målen i projektet ”Så gör vi det i trädgården” (mars 2018)

– Fem tvärvetenskapliga och tvärvetenskapliga kurser vid La Laguna Universitet (2012-2016), konkurrenskraftiga universitetskurser som använde FEMT som ett lärande klassrum. Förvaltningen av dessa kurser har utförts av Juan Sánchez García, ADP-samarbetspartner och universitetslärare. Publiken riktad mot kurserna kan vara någon, akademiker eller inte, som är intresserad av ämnet (Figur Int.4).

Figur Int.4 – Bilder av en affisch och olika aktiviteter av tvärvetenskapliga och tvärvetenskapliga kurser vid universitetet i La Laguna i FEMT.

Som en indikation, titlarna av de 5 kurser:

  • Först observera och reflektera i kännedom om uppfattning: skapande av närhet i förhållandet mellan universitet och samhälle (CIULL2012).
  • Fastställande av gränser: en ny kulturmedvetenhet (CIULL2013).
  • Övergångsinitiativ och forskning riktade till och med samhället (CIULL2014).
  • Odling av jord, mat och hälsa (CIULL2015)
  • Permaculture som ett tillfälle för tvärvetenskaplig dialog (CTULL2016).

 

Dessa träningsaktiviteter hade en hög acceptansgrad, eftersom den positiva anonyma studenterundersökningen visar på varje kurs. Dessa kurser består av ett stort antal studenter från olika yrkes- och sociala ramar och åldrar.

En indikator på detta godkännande av träningsaktivitet och därmed som utbildningspotential för ADP och dess FEMT visas av svaren från eleverna på den sista kursutgåvan på frågan Hur skulle du utvärdera Finca El Mato Tintos roll som kurser genomförande plats?

  • Viktig supporter till en riktig träning med autentiska tränare.
  • Det är en viktig plats för inspiration, en sådan lyx som vi har här på ön. En idealisk campus för tvärvetenskap.
  • Det är det perfekta rummet att lära. Alla måste besöka det och göra en kurs här, oavsett vad du är dedikerad till. ”Allt är kopplat och integrerat”

– LASOS-projektet (2014-2016 scenen). Projektet ”CEE Finca El Mato Permacultura” förklaras god praxis av FN: s mänskliga bosättningsprogram (UN-HABITAT) i 2012 års upplaga (Figur Int.5). Det är ett program som främjar byar och städer att bli socialt och miljömässigt hållbara.

Figur Int.5 – Bilder av CEE-FEMP-beteckningen som en god praxis av HABITAT

Som en följd av en sådan kvalifikation identifierade ö offentliga förvaltningar ADP och dess gård som referenslaboratorium och centrum för LASOS-projektet (Agroecological Laboratory for Sustainability). Detta är ett innovativt projekt som utvecklats under en workshop i Finca El Mato Tinto av bönder, forskare och tekniker från olika områden i Teneriffaöens halls och andra offentliga och privata enheter med målet att främja, förbättra och utveckla agroekologi och samarbetsnätverk (Figur Int.6).

Figur Int.6 – Bilder av LASOS-projektets logotyp och ”jordanslutningen” och medskapande av projektet

Finca El Mato Tinto, ADP:s huvudkontor, togs som referensupplevelse, som pilotfallet och inspirationskällan för projektets utveckling på grund av dess mål att utforma och återställa hållbara agroekologiska och sociala aktiviteter. En ADP deklarerad av allmänintresse.

Projektet har varit en plats där erfarenheter och information utbyts genom ADP: s kompetens och resurser: Utbildning in situ-verksamhet, jordbruksrådgivning, forskning, spridning … för att lära sig på ett gemensamt och tvärsektivt sätt om verkliga fall och för att ange handlingsriktlinjerna med det största utbudet.

De visualiseringsverkstäder som uppstod från ”jordanslutningen” med Permakultur beskrivs som kärnelementet i projektets adresserade verksamhetsstruktur (Figur Int.7).

Figur Int.7 – Bilder av en av LASOS-projektets visualiseringsverkstäder

Dessa workshops hölls genom det vi kallar ”ground connection” -metoden, som vi kommer att tala om i kapitlet ”Metodologi av den PERMIND Träningsguiden”.