Didaktisk Enhet I – PERMAKULTUR SOM TERAPI

Didaktisk Enhet II – UTFORMA PLATSEN

Didaktisk Enhet III – UTFORMA VÅR KÖKSTRÄDGÅRD

Didaktisk enhet IV – SKOGSTRÄDGÅRDAR

Didaktisk Enhet V – UNDERHÅLL VÅR KÖKSTRÄDGÅRDEN

Didaktisk Enhet VI – FRÅN FRÖN TILL FRÖSKÖRD